WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Lorentz Christopher Sommerschield

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Lorentz Christopher Sommerschield

Lorentz Christopher Sommerschield blev født på Moxnes i Stjørdalen 10. september 1795 og døpt i Værnes kirke 27. oktober 1795. Han døde i Christiania 3. mai 1868.

Han var Korpsmajor i Trondhjem. Sec.ltn. 24. september 1815 i Nordenfj. skiløper-bataljon. Forflyttet 1. januar 1818 til Tr.hj.brigade. Pr.ltn. 16. september 1825, kpt. 10. september 1837. Korpsmajor 23. mars 1852. Avskjed 20. februar 1858 og fikk da som erkjentlighetsgave av sitt kompani et gullur med gullkjede.

Han kjøpte gården Tvereggen i Strinda i 1829 og eide denne til 1836.

Han var musikkinteressert og musikalsk. Spilte bratsj i «Det musikalske øvelsesselskab» i Trondhjem, stiftet 11. februar 1815. God venn av den kjente norske komponist og pianist Thomas Dyke Aciand Tellefsen.

Gift 2 ganger: 1. 1826 med Magdalena Emilie Moe, født i Trondhjem 22. mai 1804, døpt i Trondhjem 1. juli s. å. i Domkirken, død i Trondhjem 8. august 1835, dtr. av stiftamtskriver Hans Moe, (døpt 16. april 1766 i Bragernes, d. 25. januar 1814 i Trondhjem) og Susanne Malling (f. på Strømsø 29. september 1781, døpt 6. oktober s. å., død 11. august 1856 i Christiania). Sistnevnte blev som enke gift med major, senere oberst Ole Lyng, f. i Værdalen 18. februar 1762, d. i Trondhjem 26. april 1823.

Gift 2. 8. juli 1840 i med Johanne Fredrikke Kathenkamp,( født i Trondhjem 29. november 1812, død i Oslo 29. januar 1905), dtr. av skipskaptein Fredrik Johan Kathenkamp, (døpt i Trondhjem domkirke 29. april 1779, d. i Trondhjem 5. oktober 1824), og h. Dorothea Sophie Berlin, pleiedatter av kjøpmann Hans Brun, (døpt i Trondhjem domkirke 12. juli 1784, d. sammesteds 24. sept. 1826). Gift i domkirken 22. mai 1807. (Hun hadde tidligere vært gift med Mathias Borch f. 1776, d. 1805.)

Korpsmajor Sommerschield arvet gjennom sin 2. hustru, kjøpmann i Trondhjem Hans Bruns halve formue, 250.000 spd. Denne døde 1858. Majoren tok da avskjed p.g.a. fremskreden alder. Han anholdt samtidig om pensjon på 400 spd. Den blev anbefalt, men avslått av Stortinget p.g.a. hans betydelige formue der imidlertid helt tilhørte hans barn. Han selv hadde kun rett til rentene. Der fulgte prosess mot staten, men Høyesterett stadfestet nektelsen. Statsråd 'Wergeland, oberst Ræder og kammerherre Iversen erklærte offentlig at de på egne og andres vegne hadde oppfordret majoren til å anlegge sak for å få prinsipielt avgjort om den før 1814 gjeldende pensjonsordning var blitt opphevet ved grunnloven. Majoren fikk da han var formuende ved denne prosess mot staten uvenner og misunnere, flyttet fra Trondhjem til Kjøbenhavn og bodde der noen år omkring 1860. Han forblev til sin død en ekte gentlemann og utøvet fortsatt mange veldedige handlinger. 6 barn, 2 i første og 4 i annet ekteskap.

Kilder