WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Loholt Nordre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Loholt Nordre, gnr 47/1, Loholt Allè 46 ble kjøpt i 1846 fra Loholt av Jørgen Fredriksen. Allerede samme år selger han til sønnen Fredrik Jørgensen, som delte gården i to til Loholt Østre og Loholt Vestre. Loholt Vestre ble solgt til Olaus Jørgensen og den andre del Loholt Vestre til eieren av Dragvoll, Engelbrekt Thun.

Olaus Jørgensen solgte sin gård Loholt Vestre til Hermod Kaspersen Kvaal i 1851. Hans enke overdro den til Karl H. Kvaal. Så solgte Karl H Kvaal gården Loholt Nordre (Vestre) til Konrad Meyer Moe. I 1932 solgte Moe´s enke Gudrun Moe til Hilmar Prytz (21.07.1905-15.06.1973).

John Klungervik (08.06.1905-18.01.1986) er eier fra 1941. Han ble i 1936 gift med Asbjørg Jensen (14.11.1908 i Bjugn-13.03.2000). 3 barn Jorun (1939), Ellen Dagrun (1943) og Asbjørn (1945).

Eiendommen er i 2013 utbygd med et større bolighus.

Loholt Nordre

Rød prikk markerer hvor gården lå

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon