WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Loholt

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Loholt ligger sør for Dragvoll gård. Siste del av navnet betyr skogholt. Området ligger ved innfartsveiene til Estenstadmarka.

Loholt gnr 47 var fra 1647 delt i 2 bruk, som begge var krongods.

Til Loholt hørte husmannsplassene Haugen, Kåret og Rundhaugen.

Se:

Loholt Søndre 47/2
Loholt Nordre 47/1

Flyfoto fra Norkart

Vi ser gården Loholt Søndre på dette flyfotoet fra Norkart AS. Loholt Nordre ligger i øvre billdkant.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim Byleksikon