WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Lidarende

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Lidarende, idrettsbane etablert i 1916 på Berg Søndre av Strinda Idrettslag.

Da idrettslaget gikk til innkjøp av denne plass var det mange som så med stor skepsis til dette. Året før hadde man slått seg sammen med Jonsvatnets Idrettslag. Dette laget hadde et mindre lokale som ble flyttet ned til den innkjøpt plass og benyttet der.

Alt grunnarbeid ble utført av lagets medlemmer. Dette mble så solid gjort at stotingsmann Paul Fjermstad, som av interesse rett som det var inspiserte arbeidet, mente at muren var så sterk at man kunne ha bygget Domkirken på den.

Innkjøp av plassen og oppføring av lokalet ble ordnet av lagets medlemmer uten noen offentlig støtte. Ett lån på kr 6.000 ble innvilget av Strindens Sparebank mot følgende kausjonister; Paul Fjermstad, kjøpmann Anthon Faaness, gårdbruker John Næss på Søndre Berg, Gunerius Venaas, G. Presthus og Knut Størseth.

Æren for dette store tiltaket må tilkrives Paul G. Venaas, ildsjelen i laget fra 1909 til 1919, da han fraflyttet bygda.

Kilder

  • Michael Thangstads privatarkiv