WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Lia i Bratsberg

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Eiendommer ved Lia pukkverk

Lia i Bratsberg skrives hos Aslak Bolt Liidh, senere Liidt, Lid og i 1661 Lien.

Lien var kirkegods. Gårdens gamle matrikkelskyld var 2 spand, ett øre. Derav hørte 1 spand 1 øre bispestolen til og 1 spand Vår Frue kirke. Som bruker nevnes i 1610 og 1620 Bersvend Lid.

Senere ble gården delt i 2 leilendingsbruk;

Lien Nordre
Lien Søndre

I 1683 er gårdene gått over i privat eie og tilhørte da Ifver Baltzersens enke Else , som også eide Bjørka.Ved tellingen i 1701 var Peder Anerssen leilending øpå den ene av Liengårdene. Den andre gården ble brukt som avlsgård av magister Simon Hoff, som eide gården Kvammen. Så ble justisråd og amtmann Ove Schjelderup eier av Liengårdene. Han bodde på Storfosna. Han solgte disse gårdene og gården Bjørka i 1729 til stiftbefalingsmann Jacob Bentzon, som i 1730 solgte dem til godsforvalter Simon Cold for 136 riksdaler. Simon Cold eide også Kvammen. Han overdrog i 1763 Liengårdene til sønnen Albrigt Andreas Cold, som i 1770 solgte dem til Elias Pedersen Quenild for 2500 riksdaler, men denne solgte dem igjen samme år til til den forrige eiers bror, løitnant Nils Cold for 1800 riksdaler.

I 1775 ble Liengårdene solgt av Thomas Angells stervbo til Ile Johansen Leeren for 1600 riksdaler. Thomas Angell hadde hatt gårdene i pant etter da avdøde Nils Cold.

Ole Johansen Leeren er fremdeles eier i 1801. Til grdene hørte da 1 husmannsplass.Senere var John Olsen Kastbrekken eier. Hans enke Kirsten Olsdatter ble gift med Torstein Pedersen Digre. I 1834 ble gårdene ved skifte eter avdøde John Kastbrekken utlagt til hans sønn Ole Johnsen, men stefaren Torsten Pedersen og hans hustru eide og brukt den halve del av hele eiendommen inntil 1847. I 1847 solgte Torstein Pedersen sin del av Lien, Lien Søndre til stesønnen Peder Johnsen.Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.