WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Leirbrua

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Leirbrua ('broen over Leirelva'), gnr. 188/1, Leinstrand, sør for Leirelva, vest for Flatåsen, hvor Kongsvegen passerer Leirelva. To kongeveier sørfra møttes ved Leirbrua, og fortsatte som en til Trondheim. Leirbrua var det siste skysskiftet før Trondheim.

Stedet er nevnt første gang 1667, og tilhørte til 1834 Flatås som bygselplass. Det var gjestgiveri her fra 1600-tallet; dette tilhørte domkirkens kapellan, og ble 1657 bygslet bort til stadskaptein Bernt von Krogh. Han nybygde vertshuset, som 1712 ble overtatt av fogd Hans Augustinussen.

Fra 1742 drev forskjellige byborgere stedet, som fra 1774 ble bygslet bort til skarpretter F. W. Stengel.

Fra 1797 drev regimetskvartermester Carl Halck stedet, som 1806 ble overtatt av gjestgiver Ole N. Kirkflå. Han kjøpte også jordveien 1834.

Fra 1849 var fargermester Niels H. Schjølberg som også hadde virksomhet i Schjølberggården eier, og han fikk 1861 tillatelse til å fortsette med vertshusdriften. Denne opphørte kort etter den første verdenskrig.

Fra 1910 tilhørte Leirbrua Gunnar O. Slind, og fra 1928 Arne Husby. Hovdbygningen på Leirbrua var oppført på 1700-tallet og ble revet i 1970-årene.


Kilde

  • Trondheim Byleksikon 1996