WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Leira naturreservat

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Leira naturreservat, på østsiden av Nidelva mellom Nedre Leirfoss og Øvre Leirfoss, opprettet 1987; omfatter 90 daa. Fredningen som skjedde 6.februar 1987, skal beskytte en typisk gråor/almeskog med rik bunnvegetasjon.

Her er også et rikt fugleliv med bøksanger, kjernebiter og stjertmeis. I Nidelva kan en i tillegg se våtmarksfugler som sangsvane, stokkand, laksand, kvinand og fossekall. Vintererle har hekket ved Nedre Leirfoss.


Kilde

  • Trondheim Byleksikon 1996
  • Naturvernområder i Trondheimsregionen. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag