WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Leif Tronstad

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Leif Tronstad

Professor Leif Tronstad (27.3.1903 i Bærum - 11.mars 1945 i Rauland) var sønn av vognmann Hans Larsen og Josefine Amalie Tronstad. Gift 22.9.1928 med Edla Solveig Anna Obel (5.1.1906-18.06.1997 i Oslo). 2 barn.

Tronstad ble immatrikulert ved NTH i 1924. Eksamen med innstilling på Kjemiavdelingen i 1927. Dr.techn NTH 1931. Dosent ved NTH 1932. Professor samme sted i uorganisk kjemi 1936.

Mens han studerte til sivilingeniør ved NTH noen år tidligere, fullførte han militærtjenesten og ble utnevnt til vernepliktig sekondløytnant (fenrik). Ved krigsutbruddet i april 1940, dro han i retning Oslo i den hensikt å møte til mobilisering. I Oppdal fikk han informasjon om at Oslo var okkupert. Han fattet beslutning om å organiserere et forsvar rundt Dovre, der han var godt kjent ettersom familien hadde hytte på Fokstua. Ved hjelp av lokale skytterlag organiserte 37-åringen en forsvarslinje ved Hjerkinn. Han skal også ha sørget for å hindre tyskerne i å lande med fly på Dovreplatået, gjennom å brøyte opp snøfonner på vann langs jernbanen. De norske styrkenes retrett fra Østerdalen over Folldal til Hjerkinn skal ha blitt trygget som følge av dette. Professoren dro tilbake til Trondheim og NTH da kampene i Sør-Norge opphørte. Motstandsbevegelsen var etablert på NTH, og Tronstad var sentral i denne. Motstandskampen til Leif Tronstad kunne ha endt med pågripelse og trolig dødsdom allerede tidlig høst 1941: Tronstad var tilknyttet den illegale radioagentgruppa Skylark B. Fra januar 1941 hadde stasjonen regulær forbindelse med London. Senderen ble gjemt i Bymarka, på nordsiden av Gråkallen.

Tungtvannproduksjon hadde Tronstad god greie på, sentral som han var i oppbyggingen av tungtvannsfabrikken på Rjukan i 1930-årene. Da tyskerne i september 1941 rullet opp Skylark B og dens radioagenter, ble Tronstad varslet i siste liten.

Mandag 22. september 1941 forlater Tronstad og familie i all hast Trondheim. De reiser til Oslo med tog. Fra denne dag og frem til hans død 11. mars 1945, fører Tronstad dagbok. Slik starter dagboka: Avreise fra Oslo til Trondheim kl. 19.15. Efter A`s arrestasjon (kl. 18.00), forstod jeg at stillingen for mig var uholdbar... Avreisen var spennende. Ventet inngripen fra Gestapo. - Vor 13 års bryllupsdag med alvorlig stemning... Bassa (kona,) anet faren, og var glad for at reisen var kommet i stand. - Men familie, hus og jordisk gods måtte vike for Norges sak.

Neste dag skal Tronstad fortsette flukten - uten familien. Først over til Sverige, deretter til England. 23. september 1941 er siste gang familien ser ham.

Nettopp Tronstads kjennskap til tungtvann – som han i dagboka konsekvent omtaler som saft – og samarbeidet med trondhjemmeren Jomar Brun, overingeniør på Hydroanlegget, skulle bli av stor betydning for sabotasjeaksjonene mot tungtvannsanlegget. Kunnskapen om tungtvann og fabrikken, var også en direkte årsak til at begge kom over til England. Tronstad ble fløyet over fra Sverige 20. oktober 1941. Brun i oktober året etter.

Tronstad blir etterhvert leder av en avdeling under Forsvarets Overkommando sitt 4. kontor. I denne stillingen avanserte han til major og ledet arbeidet med de militære aksjonene mot norsk industri og skipsfart, noe som også resulterte i at han ble sterkt knyttet til Kompani Linge som inspektør.

Britene vurderte nå å ødelegge tungtvannsanlegget gjennom flybombing. Tronstad som på et allerede tidlig tidspunkt hadde vunnet britenes respekt og tillit, advarte sterkt mot bombing. Han foreslo i stedet at en mindre gruppe spesialtrente norske soldater fra Kompani Linge skulle sprenge anlegget gjennom en sabotasjeaksjon. Ved hjelp av tegninger, fotografier og Jomar Bruns innsikt, ble det laget en kopi av tungtvannsanlegget som ble brukt i treningen av soldatene.

Natt til 28. februar 1943, under ledelse av den 23-årige Gunnerside-sjefen fenrik Joachim Rønneberg, gjennomfører ni Linge-soldater en vellykket sabotasjeaksjon mot tungtvannsfabrikken på Vemork. Deres ekstremt dristige aksjon er filmatisert i "Kampen om tungtvannet" (1948) der flere av sabotørene spiller seg selv. Den inspirerte også den britiske filmen "Heroes of Telemark" (1965) med Kirk Douglas i hovedrollen.

Tyskerne klarte å reparere skadene på tungsvannsanlegget langt raskere enn beregnet. Det måtte to nye aksjoner til for å få satt en definitiv stopp for tyskernes tungtvannsplaner. Først et angrep der over 160 amerikanske bombefly deltok i november 1943, uten at selve tungtvannsanlegget ble skadet. 21 norske sivile ble drept. Etter dette ville tyskerne flytte produksjonsutstyret til hjemlandet. Tre norske sabotører stoppet tyskernes planer ved å senke jernbaneferja Hydro med tungtvannet ombord på dypt vann på Tinnsjøen 20. februar 1944. 14 nordmenn og fire tyskere døde.

Leif Tronstad hadde gjentatte ganger signalisert at han ville ut i felt, på lik linje med de norske spesialsoldatene. Men han fikk avslag. Han ble vurdert å være for verdifull i den allierte krigføringen. Høsten 1944 fikk Tronstad endelig oppfylt ønsket om å delta i aksjoner på norsk jord: Som leder av Sunshine-aksjonen: En militæroperasjon med siktemål å sikre norsk industri og infrastruktur i Telemark mot mulig tysk ødeleggelse i krigens sluttfase. Et oppdrag som skulle koste ham livet.

Det er sen ettermiddag 11. mars 1945. Inne på fjellet i en seterløe i Rauland, Telemark har Kompani Linge-karene Leif Tronstad og Gunnar Syverstad samt motstandsmannen Jon Landsverk avhørt den tilfangetatte nazi-lensmannen. I den senere tid har mannen utgjort en trussel mot hjemmefronten samt gruppen av spesialsoldater fra Kompani Linge, ledet av Tronstad som oktober året før har hoppet ut over Hardangervidda i fallskjerm for å organisere Operasjon Sunshine.

Plutselig rives døra i løa opp. Mannen som braser inn roper og skyter flere skudd med en pistol. Ett skudd treffer Syverstad i pannen, han segner om med Jon Landsverk under seg. Leif Tronstad kaster seg over inntrengeren. I tumultene klarer nazi-lensmannen å bistå angriperen - som er hans bror.

Hva som videre skjer er ikke klarlagt i detalj. Men i den påfølgende rettssaken drøyt to år etter, legges det til grunn at lensmannen tildelte Tronstad et slag i bakhodet med en geværkolbe mens broren skjøt et hodeskudd. Tronstad faller død om. Syverstad lever ennå noen timer, men også han dør. Lensmannen og broren rømmer etter tumultene. Landsverk kommer til hektene og får hentet hjelp.

Krigslegenden Gunnar Sønsteby, Norges høyest dekorerte borger, får et mildt drag i ansiktet når han omtaler egenskapene til NTH-professoren.

– Tronstad gjorde et mektig inntrykk på meg, som den eneste i ledelsen av Kompani Linge. Han var en av gutta, sier Sønsteby ettertenksomt.

En veg er kalt opp etter Leif Tronstad i Trondheim [1]Kilde

  • Vi fra NTH. De neste ti kull 1920-1929. O. Delphin Amundsen. Dreyers forlag - Oslo 1950
  • Adresseavisen
  • Wikipedia

Eksterne lenker