WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Leif Arnesen Jr.

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Leif Arnesen Jr.

Leif Arnesen (født 29.8.1922 i Trondheim-) sønn av dir. Leif Arnesen og Magnhild Gotaas. Gift 1949 med Sissel Brekke (16.10.1926 i Levanger-), datter av prost T.H. Brekke. Barn: Ingrid Arnesen (19.8.1953-), Helen Arnesen (22.9.1957-), Elizabeth Arnesen (2.2.1961-).

Leif Arnesen tok eksamen ved Trondhjems Handelsgymnasium, ble utdannet M.ing. Cornell Univ. 1949, M. Scient. MIT Boston 1950. Planl.ing.MIT 1950- 51, Alum. Co. of Canada Ltd. 1951- 52, Graftlex Inc. 1952- 54, forskn.avd. avd Winding Co. 1954- 56, senior planl.ing . Honeywell Reg. Co Aero Div., Minneapolis, Minn. USA 1956-66, i Stockholm 1966.

Kilde

  • 1. NIFs medlemsfortegnelse 1986
  • 2. Ingeniørmatrikkelen 1955
  • 3. Studentene fra 1941
  • 4. Trondheimsbasen