WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Lavollen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Lavollen gård Foto: Jan Habberstad 2015
Lavollen Gulhuset og stabbur. Foto: Jan Habberstad 2015
Lavollen Rauhuset-Husmannsstua. Foto: Jan Habberstad 2015
Lavollen- låve Foto: Jan Habberstad 2015
Lavollen gård Foto: Jan Habberstad 2015
Lavollen, Ladevollen, Kaspersetra, i Bymarka, ved Gamle Bynesveg, nordvest for Baklidammen og øst for Tempervoll gård.

I 1661 var stedet seter under Lade gård og ble kalt Kaspersetra etter Caspar C. Schøller som hadde Lade som brukelig pant av adelsfamilien Bjelke. Seterdriften under Lade varte til 1740, da Lades eier, rådmann Rasmus Graae, uten å ta hensyn til at gården lå i Bymarka, bygslet bort gården til gjørtler Peder Hedmark. Lades eier bygslet på nytt bort plassen i 1753 og da til Peder Harboe. Magistraten tok selv affære og utstedte i 1759 selv festeseddel på plassen til Peder Harboe. etter han overtok hoffagent Broder Lysholm festet, som så gikk over til hans enke Catarina Lysholm. I 1802 overtok urmaker Ingebret Graboe festet. Han oppførte nye hus på gården. 1805 fikk gullsmed heodorius Tiller arvefestebrev på Lavollen, og i 1840 ble eiendommen solgt til Tron S. Grindahl, og siden drevet som småbruk inntil kommunen i 1937 kjøpte eiendommen. Siste bruker var Anders Estensen Rise, hvis 2 døtre Ingrid Rise og Julie Rise bodde her inntil Julie døde i 1982.

Eiendommen omfatter ca. 100 daa. Bygningene på Lavollen er oppført fra 1805 av Theodorius Tiller, og anlegget er i dag det eneste helt bevarte av alle plassanleggene i Hymarka. Husene ble restauret 1990-1996. Hovedbygningen er Gulstua, mens Raustua også kalles Husmannsstua. Ellers finnes stabbur, fjøs og kornlåve samt smie. i fjøset er det kafe og møterom.

Troll ved Lavollen gård Foto: Jan Habberstad 2015

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon

Interne lenker