WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Lars Smith

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Rektor Lars Smith (Laurids Smith), (12.4.1754 i København - 22.3.1794 sst), skolemann og prest, filosofisk forfatter, var sønn av tollbetjent Hans Jørgen Smith og Anna Kirstine Schyth . Gift i København 19.11. 1779 med Christiane Fredericka Speerfeldt, f. i Pyritz i Pommern 27/7 1760, d. i Kjøbenhavn 10/5 1830, datter av akciseinspektør Heinrich Johann Speerfeldt og Anna Rosina Christiana Viehe.

Det meste av Smiths liv tilhører Danmark; men han har satt ikke få spor også i Norge, særlig gjennom de fire år han var rektor i Trondheim, og i de gjenværende år av sitt liv som en ganske innflytelsesrik rapportør og rådgiver i norske spørsmål.

Lars Smith blev student 1772, studerte uten dog å ta nogen embedseksamen , og blev lærer i filosofi og de skjønne videnskaper ved Kadetakademiet 1776. Fikk tittel av professor philosophiæ 1779, blev rektor i Nykjøbing på Falster 1780 og fikk alt næste år et av de beste rektorater i tvillingrikene, nemlig Trondheim katedralskole, til og med uten nogen magistergrad. Heller ikke her blev han imidlertid mange år. Uten teologisk embedseksamen , greide han å bli sogneprest i Vejle 1785. Hans professortitel var ham også til nytte. Fra 1786 var han tillike prost i Norvang herred.

Kilde

  • 1. Einar Boyesen. Norsk Biografisk leksikon, bd. .., 1949