WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Landbrukskolen på Munkvoll

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Landbrukskolen på Munkvoll var i drift fra 1846-1860.

I følge beslutning av Søndre Trondhjems amtsformannskap i 1846 blev Munkvoll av amtet da innkjøpt for 13000 spesiedaler til landbruksskolegård og tilhørte som sådan amtet til 1860. Den første bestyrer av landbruksskolen på Munkvoll var Fredrik Solem. Det sies om ham at han var en overmåte flink teoretiker, hvis undervisning var klar og grei. Men med gårdsdriften gikk det ikke så godt som ønskelig.

Solem fratrådte som bestyrer i 1858, og kandidat Johannes Midelfart ble ansatt etter ham. Imidlertid var man kommet til den anskuelse at Munkvoll var mindre skikket som landbruksskolegård, og så blev Rotvoll Øvre i 1859 innkjøpt til dette bruk, Munkvoll solgtes da til løitnant, sentrekaptein, Hans Emil Stabell. Han var gift med en datter av Harald Krogh på Selsbakk Nordre.

Munkvoll landbrukskole

Kilde

  • 1. Wilhelm K. Støren. Strinda Landbrukslag 1811-1961