WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Lagmannsseter

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Lagmannsseter i 1900
Foto fra Årbok for Byåsen Historielag 2010
Lagmannsseter
Foto: Karl H. Brox, adressa.no
Lagmannsseter brenner
Foto:Terje Visnes, adressa.no
Lagmannsseter, gnr. 436, tidligere arvefesteplass i Bymarka, nordøst for Skjelbreia.

Opprinnelig en seter som tidlig på 1600-tallet var festet bort til borgermester Hans Gjertsen Busch og som da kalles Buschsetra.

Etter hans død 1649, overtok enken. Maren Buch. Hun ble etterfulgt av svigersønnen, residerende kapellan ved Vår Frue kirke Jørgen Schjelderup. Fra 1712 var lagmann Abraham Drejer eier av eiendommen. Han brukte den som seter under Leangen; navnet Lagmannsseter skriver seg trolig fra denne tid. 1736 ble setra overtatt av hans stesønn, magistratspresident lagmann Hans Collin og kalt Collinsetra. Ved hans død 1742. overtok sønnen. Jens Collin. 1757 ble generalmajor Møllerop eier av Lagmannsseter, som deretter ble overtalt av viseborgermester, etatsråd Niels Collin, som også var eier av Leangen.

Fra 1768 var generalauditor Frederik Collin eier. Seteren ble 1803 bygslet bort til Andreas E. Dick og 1805 ble Lagmannsseter overdratt som arvefeste til Peter C. Bratsberg, etter at rittmester Henrik Krog gav avkall på sitt arvefestebrev.

Arvefestet ble avlest 1895, da setra ble overtatt av kommunens skogvesen.

Hovedbygningen var en enetasjes tømret bygning.

Lagmannsseter er eid av Trondheim kommune, men leies av Trondheim jeger- og fiskerforening.

Lagmannsseter brant ned til grunnen tirdag 25. mai 2010, brannen var trolig påsatt.


Kilde

  • Trondheim byleksikon