WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Lademoen stoppested

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Lademoen stoppested.
Foto: Jernbaneverket
Lademoen stoppested.
Foto: Jan Habberstad 2016

Lademoen stoppested eller Lademoen / Nedre Elvehavn holdeplass som den heter i dag, er en jernbaneholdeplass på Meråkerbanen ved Nedre Elvehavn. Dagens holdeplass ble åpnet 7. januar 2007 og betjenes av lokaltog fra Norges Statsbaner. Den har ingen stasjonsbygning i bruk, kun én plattform og et leskur.

Opprinnelige Lademoen stoppested

Ekspedisjonsbygningen på stedet ble bygget i 1904 til Lademoen jernbanestasjon, som etter jernbanens målesystem lå 50 meter lenger øst enn dagens holdeplass. Stoppestedet ble opprettet for å betjene den raskt voksende østre bydel i Trondheim. I 1960 ble stoppestedet nedgradert til holdeplass ved at den manuelle betjeningen ble nedlagt, og i 1967 ble den nedlagt, dvs. at det sluttet å stoppe tog ved holdeplassen. Samtidig ble en ny holdeplass etablert 800 meter lenger nordøst. Denne overtok stasjonsnavnet Lademoen, men ble endret til Lilleby holdeplass fra 8. januar 2006.

I 1972 skulle Nidelv bru, jernbanebrua mellom Lademoen og Brattøra, bygges om, og Trondheim ble uten jernbaneforbindelse østover. Gamle Lademoen stoppested ble derfor gjenåpnet noen måneder for lokaltogene, nå under navnet «Strandveien midlertidige holdeplass».

Navnekonflikt

Lademoen stoppested lå like ved det gamle skipsverftet Trondhjems mekaniske Værksted (TMV). Dette ble nedlagt i 1983, og på 1990-tallet ble utbyggingen av den nye bydelen Nedre Elvehavn igangsatt. Første byggetrinn, Solsiden, sto ferdig i 2000. Næringslivet og politikerne ønsket å betjene den nye bydelen med tog, og i 2006 sto en ny holdeplass klar på samme sted som Lademoen stoppested hadde vært. Næringsinteressene ville kalle stasjonen «Nedre Elvehavn», mens de lokale beboerforeningene ønsket det tradisjonelle navnet «Lademoen». For å tilfredsstille begge parter har NSB valgt å betegne holdeplassen som «Lademoen / Nedre Elvehavn» i sine rutehefter.

Navnet

Lademoen hadde siden 1967 vært brukt av holdeplassen ved Voldsminde. Denne ble ved ruteskiftet 2006 omdøpt til Lilleby.

Forsinket gjenåpning

Den nye holdeplassen sto ferdig i januar 2006, men ble ikke tatt i bruk før 7. januar 2007. Forsinkelsen skyldtes en konflikt mellom Jernbaneverket og Statens Jernbanetilsyn, som ikke ville godkjenne de sikkerhetsmessige løsningene rundt den nye holdeplassen. Signalteknisk ligger den innenfor Trondheim sentralstasjons grenser, noe som ble en utfordring for tilsynshaverne.

Kilde

  • Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Lademoen stoppested» fra Wikipedia på bokmål. For å se bidragsytere; se «historikk» knyttet til den opprinnelige artikkelen og «historikk» knyttet til denne siden.

Eksterne lenker