WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Lademoen jernbanestasjon

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Lademoen jernbanestasjon 2016. Foto: Jan Habberstad
Lademoen jernbanestasjon 2016. Foto: Jan Habberstad

Lademoen jernbanestasjon, Strandveien 40, Lademoen, opprettet på Meråkerbanen i 1904.

Per Øverland skriver:

Historieglimt 22

Den 22. juli 1882 var det høytidelig åpning av jernbanen øst - og nordover fra Trondhjem.

Stasjonen ble bygd på de utfylte sandørene ved kanalen. I 1884 ble Størenbanen ført langs elva til den nye stasjonen på Brattøra. Vi fikk en sentral jernbanestasjon i byen slik det fremdeles er.

Lademoen jernbanestasjon, Strandveien 32, ble opprettet i 1904 for å betjene folket i bydelen. Den lå 940 meter fra Trondhjem stasjon og fungerte til 1960 da den ble redusert til holdeplass. I 1967 ble den nedlagt og en ny holdeplass ble opprettet på Lilleby øst for brua over Jarleveien, 1770 meter fra sentralstasjonen. Den ble kalt Lademoen stoppested frem til 2006.

Etter 1967 benyttet NSB stasjonsbygningen til andre formål inntil den ble solgt til private for bruk til boligformål. Bygget som er et trehus kledd med sement på netting, har vært brannherjet, men stelt igjen. I forbindelse med at den nye Strindheimtunnelen ble ført inn i fjellet ved Åtet, ble stasjonsbygget benyttet som anleggskontor. I 1973 var Lademoen stasjon midlertidig åpnet som endestasjon for lokaltogene til Stjørdal mens arbeidet med Nidelv bru var i gang. Da ble den kalt Strandveien stasjon

.

Kilde

  • Per Øverlands historieglimt 22

Se også