WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ladehammeren

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Ladehammeren er et berg på Ladehalvøya. Høyest punkt er 71 meter over havet. Ladehammeren var vardefjell i sagatiden og det finnes en gravrøys her. Den høyeste toppen kalles også Våttåhaugen. På et kart fra Trondheim 1658 vises en fyrlykt på hammeren. På 1700-tallet var det planer om å bygge en festning. Fra 1848 hadde de militære sine krutthus på Ladehammeren. Tyskerne bygde en del festningsanlegg her under 2. verdenskrig.

I 2000 ble det på toppen reist et europeisk fredsmonument Equilibrio Nord som er laget av den tyske kunstneren Rolf Schaffner. Den seks meter høye steinskulpturen ”Fredskorsert” ble lagt i bakken av ekstremuværet «Dagmar» 25. desember 2011. Fem lignende skulpturer er plassert i hvert sitt hjørne av Europa, men 2. juledag 2011 gikk den nordligste nede for telling. Den seks meter høye skulpturen er plassert på det høyeste punktet på Ladehammeren, og består av fire steinblokker. Skulpturen er plassert på fundamentet for den ene luftvernkanonen på Ladehammeren som tyskerne bygde under 2. verdenskrig.


Ladehammeren var en parsell av Lade gård, opprinnelig en husmannsplass. Den ble fradelt i 1816 og solgt til kjøpmann Johan Chr.Wildhagen som i 1845 overlot eiendommen til sønnene Johan Chr. Wildhagen og Mathias Wildhagen.

Ladehammeren sett fra nordøst

Ladehammeren sett fra sør. Foto: Jan Habberstad

Kart over Ladehammeren 1914

På dette kartet fra 1914 over Ladehammeren er eiendommene tegnet inn. Det er bedre å se eiendommene på dette kartet fra 1909:[1]

Kilde

  • 1. Trondheim Byleksikon
  • 2. Lystgårdene på Lade. En reise i Trondheims Arkadia.Ringve Museums skrifter VIII. Redaktør Sissel Guttormsen.