WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Laboratoriebygningen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Laboratoriebygningen. Foto: Jan Habberstad 2014
Laboratoriebygningen-skilt. Foto: Jan Habberstad 2014

Laboratoriebygningen, Schirmers gate 3, på Kalvskinnet, opprinnelig del av Marinen-området i Trondheim. Oppført ca 1825 som laboratorium for artelleriet. Arkitekt var marineløytnant Jens Mandahl.

Kongsgårdens territorium. Foto: Jan Habberstad 2014

Laboratoriebygningen lå på Kongsgårdens territorium- bygning 32.

Trondhjem fesnings territorium sør-vestre del. Foto: Jan Habberstad 2014

Laboratoriet ble brukt til produksjon av prosjektiler og granater, samt til prøving av krutt. Bygningen lå opprinnelig for seg selv på Kalvskinnet. Et tidligere laboratorium å i elveskråningen mot sør-øst, midt i nåværende Prinsens gate. Også Erkebispegården ble i perioder brukt som laboratorium.

Laboratoriebygningen ble i 1996 overdratt til Nidaros Domkirkes restaureringsarbeide som nå benytter lokalene. Bak bygningen ligger Regimentssjefbygningen.


Kilde

  • 1. Per R. Christiansen. Hus med hedersmerke-historiske bygninger i Trondheim. Tapir akademisk forlag 2009
  • 2. Trondheim byleksikon