WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Lærere og lærerinner i Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Lærere ved Åsvang skole

Fra 1860 var det ikke lenger prosten som tilsatte lærerne. Denne retten fikk stiftsdireksjonen som bestod av amtmannen, bispen og skoledirektøren. Men det var skolekommisjonen som tok i mot søknadene og som laget innstilling. Hjelpelærere og lærerinner i småbarnskolen ble tilsatt av skolekommisjonen.

Ved Eliplass skolevar Simon Sæther lærer.

Den andre læreren ved Eliplass skole var Gunder Qvam. etter byutvidelsen i 1864 sank elevtallet, og 2 lærere ble det først fra 1875. Da ble O.A.Sæther tilsatt.

Ved skolen på Ranheim var Peder Nilsen Klefsås lærer. Han ble etterfulgt av Matias Nicolaisen i 1864.

Lærere ved Strindheim skole

Jon Sivertsen ble ansatt som lærer på Byåsen i 1865.

Jacob Moxnes var lærer ved Solbakken skole og ved Bones skole.

Jon Haugum ble lærer ved Solbakken skole etter Jacob Moxnes.

Da Steinaunet skole ble tatt i bruk i 1863, ble Peder Hugaas lærer der. Han ble etterfulgt av Okstad i 1876, men han døde i 1880. Da kom Jon Evensen som virket i Strinda i 27 år.

Ved verksskolen på Leira var Peder Hugaas, senere Jens Rønning og etter han Nils Gran lærer.

Skolen på Vollabakken ble nedlagt i 1864. Anders Fortuna var lærer der.

Da en i 1885 ble nødt til å opprette en skole på Lerkendal, ble Halstein Rønning tilsatt som lærer der.Denne skolekretsen ble inndratt ved byutvidelsen i 1893.

Paul O. Røstad var lærer og klokker i Bratsberg. Han ble etterfulgt av O. Tilseth.

Den første lærerinnen som ble tilsatt i leseskolen var Simonette Ludvigsen. Hun ble tilsatt ved Eliplass skole i 1861, men måtte slutte i 1864 pga byutvidelsen. 18 år senere ble Margrethe Sæther tilsatt. Senere kom Marie Kristine Berg og Anna Udstad.

Da Margrethe Sæther sluttet som lærerinne på Ranheim og Byåsen, ble Johanne Røe konstituert som lærerinne ved disse skolene. Randi Kjærem fikk en av postene ved Ranheim i 1881.

Den lærerinnen som fikk lengst tjeneste var Brit Grytbak.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.


Interne lenker