WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Læreanstaltens lærere

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Trondhjems tekniske læreanstalt var i drift fra 1870. Her er en oversikt over lærerkreftene ved skolen i dennes første 25-årsperiode.

Christian Geelmuyden (1816-13.5.1885) var første direktør ved Trondhjems tekniske læreranstalt fra 1870-1871. Han var kaptein i marinen og hadde vært førstelærer ved Horten tekniske skole.

Arnulf Schøyen (1837-), overlærer i kjemi, var direktør ved Throndhjems tekniske læreranstalt fra 1871-1887.

Jens Jensen (1842-), overlærer i maskinlære, var direktør ved Trondhjems tekniske læreranstalt fra 1887-).

Ole Falck Ebbel (1839 -) var overlærer i bygningskunst og forstander for arkitektavdelingen ved Trondheims tekniske læreranstalt fra 1871. Ebbel var arkitekt for Rotvold asyl.

Carl Wilhelm Carstens (1841-10.5.1895) var overlærer i mekanikk ved Trrondhjems tekniske læreranstalt 1872-1894.

Henrik Christian Dahle (1839-) var overlærer i matematikk ved Trondhjems tekniske læreranstalt fra 1876.

Severin Segelcke Wleügel (1852-) var overlærer i kjemi og forstander for kjemiavdelingen ved Trondhjems tekniske læreranstalt fra 1887.

Jens Emanuel Gunstensen (1853-) var overlærer i ingeniørfag og forstander ved Ingeniøravdelingen ved Trondhjems tekniske læreranstalt fra 1891-)

Carl Schulz (1851-) var overlærer i fysikk ved Trondhjems tekniske læreranstalt fra 1893.

Axel Thue (1863-) matem. -naturv. Lærerexamen 1889, var overlærer i mekanikk ved Trondhjems tekniske læreranstalt fra 1894


Daniel Isachsen (1859-) , matem. -naturv. Lærerexamen 1883, overlærer i fysikk, 1891-1893.

Hjalmar Ulriksen (1846-) , ingeniør fra Chalmerska Sløydskolen i Gøteborg, lærer i mekanisk teknologi fra 1876.

Peter Ludvig Andreas Schulerud (1854-), examen pharm. 1875, matem-naturv. Lærer I kjemi og assistent i laboratoriet fra 1891.

Lars Solberg (1858-), arkitekt, utexaminert fra Trondhjems tekniske læreanstalt 1877, lærer i kunsthistorie og formlære fra 1891.

Johan Martin Helgesen (1841-) arkitekt, lærer i frihåndstegning 1870-73.

Gustaf Adolf Berg (), kjemiker fra Chalmerska Sløydskolen, assistent i kjemi 1871-1874.

Christian Henrik Henriksen (1823-2.2.1876), kjøpmann, lærer i bokholderi 1872-76.

Johannes Sejersted (1842-), oberstløitnant, lærer i landmåling fra 1872.

Olaf Jarl Alstad (1854-), arkitekt, uteksaminert fra Trondhjems tekniske læreanstalt 1874, lærer i frihåndstegning fra 1876.

Fredrik Schulz (1853-1876 ) ex.pharm. Lærer i kjemisk teknologi og organisk kjemi.

Johannes Faber (1846-) var overlærer ved Folkeskolen og lærer i bokholderi fra 1876.

Martin Fredrik Lütke (1847-), cand.theol. Klasselærer ved Trondheim katedralskole, lærer i norsk 1876-78. Senere sogneprest i Senja.

Robertus Jacobus Hirsch (1853-), cand. Philos. Lærer i kjemisk teknologi og organisk kjemi 1877-1878.

Sven Tostrup Wessel Mosling (1818-), cand. Philos. Lærer ved Trondhjems realskole, lærer I norsk 1879-1888.

Viggo Beutner Drewsen (1858-), dr.philos. Lærer i kjemisk teknologi og organisk kjemi 1882-87.

Axel Krefting (1859-), kjemiker eksaminert fra Trondhjems tekniske læreanstalt 1878, assistent i laboratoriet og lærer i organisk kjemi 1887-1891.

Alf Hofflund (1861-1903 ),arkitekt uteksaminert fra Trondhjems tekniske læreanstalt 1881, assistent i frihåndstegning fra 1887.

Johannes Christian Richter (1840-), cand. Mag 1866, overlærer ved Trondheim katedralskole, lærer i norsk, ansatt 1888.

Alexander Friedlieb Angell Hagen (1851-), kaptein, lærer i teknisk skriving ,ansatt 1891.

Severin Henrik Ræder (1846-), kaptein, assistent i matematikk og beskrivende geometri fra 1892.

Immanuel Riddervold Smith (1860-), cand.jur 1883, overrettssakfører, lærer i nasjonaløkonomi og rettslære, ansatt 1892.

Jakob Moe (1861-), maskiningeniør, Trondhjems tekniske læreanstalt 1881, inspektør ved Det Nordenfjeldske Dampskibselskap. Lærer i skipskonstruksjoner fra 1892.

Robert Jakob Lorck (1858-). Maskiningeniør uteksaminert fra Trondhjems tekniske læreanstalt 1879, assistent i maskinlære og maskintegning fra 1893.Lærere ved skolen-1

Lærere ved skolen-1

Kilde

  • 1. Trondhjems tekniske læreanstalt 1870-1895. Chr. Ellewsen. Aktietrykkeriet 1895.