WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Læreanstaltens forstanderskap

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Trondhjems tekniske læreanstalt var i drift fra 1870. Her er en oversikt over forstanderskapet (styret) ved skolen i dennes første 25-årsperiode.

Carl Fredrik Motzfeldt (1808-1902) var stiftamtmann i Trondhjems stift og amtmann i Søndre Trondhjems amt. Han var formann i forstanderskapet for Trondhjems tekniske læreranstalt 1870-1894.

Lars Otto Roll Grundt (1843-) var stiftamtmann i Trondhjems stift og amtmann i Søndre Trondhjems amt. Han var formann i forstanderskapet for Trondhjems tekniske læreranstalt fra 1894.

Carl Adolf Dahl (1828-) som var Stadsingeniør i Trondhjem, ble oppnevnt som medlem av forstanderskapet fra 28. juli 1870.

Christian Hulbert Hielm (1834 - 1902) som var kaptein og driftsbestyrer for Statsbanene, ble ble oppnevnt som medlem av forstanderskapet fra 28. juli 1870. Senere ordfører i Trondheim.

Halfdan Fredrik Sommerfeldt Klingenberg (1815-1887) som var russisk vicekonsul i Trondhjem og representant for de Angellske stiftelser, var medlem av forstanderskapet ved Trondhjems tekniske læreranstalt fra 10. august 1870 til 4. mai 1886.

Johan Martin Brodtkorb Holst (1829-) som var handelsmand i Trondhjem, ble medlem av forstandersskapet 4. august 1886.

Kilde

  • 1. Trondhjems tekniske læreanstalt 1870-1895. Chr. Ellewsen. Aktietrykkeriet 1895.


Forstanderskabet