WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Kvernhusflata

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kvernhusflata. Foto: Jan Habberstad
Kvernhusflata skilt. Foto: Jan Habberstad

Kvernhusflata ligger i Estenstadmarka. Stedet er meget benyttet som inngang til marka. Denne flata har sitt navn etter et kvernhus som sto der bekken kommer ned til Kvernhusflata. Bekken hadde sitt utspring i Styggdalen, rant ned i en dam hvor gråsteinsmuren - Damrester i Styggdalen - er godt synlig like ovenfor og syd for Estenstaddammen (Øverdammen) mot Styggdalen. Deretter fortsatte bekken gjennom dyrkajorda til Estenstad, til Tømmerholtdammen ved Tømmerholt, hvorfra det er høyt fall ned til Kvernhuset.

Det var først på 1300-tallet at vannkverner ble tatt i bruk i Strinda. Det var munker som lærte folk til å sette opp slike kverner drevet av vann og kvernkall. Det var geistligheten og klosterfolkene som i middelalderen satte igang mølledrift med vann som drivkraft. I 1621 var det 16 kverner i Strinda som det ble betalt skatt for. En av de største lå ved Øvre Leirfoss og en annen ved Vikelvas utløp på Ranheim. Senere er også Stokkankverna nevnt som et av geistlighetens anlegg i middelalderen. Den lå ved Jonsvannsveien.

I etterreformatorisk tid gikk disse større møllene over til private bønder. Senere ble det mer vanlig med små gårdskverner der en hadde bekk med stor nok fallhøyde til å drive en kvernkall. Det er her Estenstadkverna kommer inn i bildet. Kverna dekket sannsynligvis behovet både for Estenstad og Tømmerholt. Den lille flata foran mølla der bekken rant, ble naturlig nok kalt Kvernhusflata. I dag blir den brukt som lunneplass for tømmer.

Kvern ved Kvernhusflata. Foto: Jan Habberstad

Her er i de senere år satt opp en kvernkall.


Kilde