WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kvenild Nordre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
KVENILDMYRA 1952.Foto: Vilhelm Skappel/NTNU UB Lisens: CC BY-SA 4.0 ID: FW-I-043682_01
Hovedlåna på Kvenild Søndre fra 1806
Kart Torgårdssletta-nord

Gården Kvenild, gnr 47 i Tiller kommune ble delt i Kvenild Søndre og Kvenild Nordre i 1791. På Kvenild Nordre , gnr 47/3 overtok Arnt Eskildsen Kvenild , f. 1783 , d. 1851, 1807 g.m. Marith Grimsdtr. Kroppan

f. 1789, d. 1866 ,datter av Karen Johnsdtr. Høieggen og Grim Haldorsen Kroppan. Barn : 1. Eskild , f. 1808 , gbr. på Kvenild nordre. 2 . Grim , f. 1811 , gbr. på Kroppan etter sin mor. 3. Berith , f. 1813, 1841 g.m . Peder S. Blekkan, gbr . på Øidal i Strinda. 4. Ole Andreas , f. 18 6, d . 1853 , ugift. 5. Hans Jacob, f. 1815, d. 1878, 1860 g.m. Petronellc Olsdtr. Eggen , Tiller, f. 1836, brukere på plassen Sandbakken under Kvenild. 6. Karen, f. 1822, d. 1875 , 1853 g.m. John Sivertsen Blekkan, gbr. på Utler , Strinda. 7. Anne Margrete, f. 1825, d. 1826 8. Haldo, f. 1827 , d. 1926, utdannet ved Klæbu seminar, lærer i Tiller 1818- 58, og så i Trondheim , klokker ved Hospitalskirken og Domkirken, 1861 g.m. Emilie Augusta Bellevold , f. 1841, d. 1919, 10 barn. 9. Arnt Eskildsen, f 1830, d . 1912, snekkermester i Trondheim , 1859 g.m . Amanda Edelsten, f. 1837, 12 barn. 10. Mortinus, f. 1834 , d. 1899, gbr. på Åsgård , Leinstrand, 1872 g.m. Karen Iversdtr. Skjetlein , f. 1846 , d . 1923, 14 barn.

Arnt Eskildsen fikk kjøpekontrakt på halve Kvenild av skyld 1- 1- 12 for 1500 rd . i 1807. Arnt fikk også odelsskjote for 50 rd . av bror sin , Henrik Eskildsen samme år. Iflg. kjøpekontrakten skulle Arnt få utstedt skjene på sin halvpart senest innen 8 år. Og det gjorde han. Skjøtet ble datert 1815, samme dag som Henrik sitt. Deres halvbror Hans Arntsen skulle ha halve kåret fra Kvenild nordre.

Etter noen få år bygde Arnt opp husa på Kvenild nordre som var ferdig reist tidlig i 1820-åra. Kvenild var tingsted fra vintertinget l815 til sommertinget i 1817 da Arnt Eskildsen var bruker. Almuen tilstod Arnt 1 rd . 24 sk i tinghold for hvert bruk som skyldte mindre enn 1 øre. Av større bruk fikk han 2 rd . 48 sk. Arnt Eskildsen var selv lagrettemann i 1826. Han kjøpte eiendommen Håbru 45/3 for· 450 spd. i 1824. Fem år senere ble Marit Grimsdtr. og Arnt Eskildsen eiere av Kroppan 53/1 for 800 spd. Eieren av Leira Gods, Thonning Owesen, stevnet Arnt for ulovlig fiske i Nidelva i 1831. Saken endte med forlik. Grensa ble midtstrømmen i elva. I 1841 utstedte Arnt festeseddel på plassen Sandbakken til Jens Jensen Storlershaug som da ble husmann på kontrakt for 3 spd. årlig.

Arnt Eskildsen interesserte seg for kommunalt arbeid, og ble den første fra Kvenild som kom med i offentlig styre. Han var også det første formannskapsmedlem fra Tiller sogn i Klæbu og Tiller formannskap. Arnt ble valgt på sommertinget på Ulseth i Klæbu i 1837, samme året som formannskapslovene ble vedtatt i Norge. Arnt Eskildsen hadde mange gjøremål i sin kommune.

Sønnen Eskild Arntsen Kvenild, f. 1808, d. 1878 , i 1862 g.m. Ellen Corneliusdtr. Rigstad fra Meldal, f. 1830, d. l9ll . Hun flyttet fra Strinda til Tiller i 1851 og var i tjeneste hos gbr. Erik Tiller. Barn: Marith , f. 1865, overtok Kvenild nordre.

Eskild Arntsen overtok Kvenild nordre 17. mai 1851 for 800 spd. og kår til foreldrene. Faren døde 2. juni, bare vel to uker senere. Hans Jacob Arntsen, bror til Eskild, skulle også ha kår av Kvenild nordre. Det besto i «Brug og Benyttelse» for hans levetid «af en Plads kallet Sandbakken med den derpaa værende Skow» til en verdi av 4 sped. årlig.

Da Eskild døde i 1878, fortsatte Ellen Corneliusdtr. med drifta av bruket. Hun delte fraen parsell, Olinelund, g 17 /4, til Marta Bjørnstad i 1875, og Jensens Minde, gnr. 47/5, til Haftor Arntsen Gjesmo i 1891. Vel ti år senere overlot hun drifta til svigersønnen .

Datteren Marit Eskildsdtr. Kvenild, f. 1865, d. 1923, gift med . John Svendsen Høiseth fra Horg, f. 1870, d. 1949. Barn: 1. Emma Margrethe, f. 1889, d . 1923. 2. Klara Elisa beth, f. 1893, d. 1910, 3. Johanne, f. 1899, d. 1915. 4.Atri , f. 1903, eier av Kvenild nordre, gift med Ole Sandnes fra Røros .

John Svendsen «der er gift med den eneste odelsberettigede Arving til Gaarden» fikk kjøpekonuakt på gnr. 47 /3 i 1902 for 5000 kr. og kår til en årlig verdiav 200 kr .

Brukertida til John Svendsen på Kvenild nordre har mye til felles med utviklingen på nabobruket: Tidligere husmannsplasser blir matrikulert og mange mindre parseller ler fradeles hovedbruket. Det tyngstetaket tok nok John etter brannen på Kvenild nordre i 1935. Bygningene ble totalskadet. Men han bygde opp igjen alle husa gården sammen med svigersønnen. John Svendsen hadde 44 år bak seg som gårdbruker da yngre krefter tok over.

Astrid Johnsdtr. Høiseth, f. 1903, d . 1978. g.m. Ole Sandnes, f. 1912 på Røros Barn: .1. Målfrid, f. 1926, gift med Gotfrcd Dahlum, f. 1920, fra Trondheim. 2. Kjell f. 1934, overtok eiendommen.

Astri Johnsdtr. Sandnes fikk skjøtepå Kvenild nordre i 1946 med kår til John Svendsen .I Astrid og Ole Sandnes si brukertid kom den moderne drifta til gårds. Og de grøftet og ryddet ca. 14 da. nytt åkerland . Etter vel 25 år som eiere ga de fra seg eiendommen til sønnen.

Kjell Olsen Sandnes, f. ·1934, g.m. Astri Rundhaug, f. 1935 i Bratsberg. Barn: 1. Grethe, f. 1955. 2. Arne, f. 1957. 3. Frank , f. 1961. 4 . Knut, f. 1962

Astri og Kjell Sandnes ble brukere på Kvenild nordre fra 1972. De har fortsatt med å rydde nytt land . Gården har vært i slekta fra Eskild Henriksens tid i 1788.


Kilder

  • Tiller bygd- og by. Henry Kristian Jensås 1980