WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kvammen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Eiendommer ved Kvammen

Gården Kvammen (Kvam) gnr 111/1, ligger i Bratsbergvegen 224 i Bratsberg sogn. Navnet betegner en liten senkning, omgitt av høyder. Tidligere navn var Quamb og Quam. Se kart Kvamsgrinda - kart 1974

Kvammen var tingsted i Strinda fra 1753 til 1770 og fogd Nils Colstrup holdt til her.

Som bruker nevnes i 1610 Jon Kvam. Gården er i 1661 oppført som tilhørende Domkirken. I 1683 er magister Simon Hof eier, og i 1701 benytter han den som avlsgård. Han var rektor ved Trondheim katedralskole og døde i 1608. Hans etterfølger i embedet Anders Borch ble eier etterpå, og han døde i 1709. Enken Barabara brukte gården. ved hennes død solgtes Kvammen i 1742 til godsforvalter på Leira, Simon Cold.Han eide også nabogården Bjørken og overdro begge gårdene til sin sønn løytnant Nils Cold.

Ved auksjon i hans dødsbo i 1773 ble gårdene solgt til overtollbetjent Otto Arentz, som i 1780 solgte Kvammen til brødrene Peder Halvorsen Rottum og Ole Rottum. Brødrene kjøpte også gården Bjørken. Etter overenskomst i 1786 beholdt Peder Halvorsen gården Kvammen, og Ole Halvorsen Bjørken.

Etter Peder Halvorsen var hans enke eier av gården. Hun giftet seg senere med Ole Halvorsen. I 1844 ble Peder Halvorsens sønn Halvor Pedersen eier, og etter han Kristian Stendal. Fra 1866 var prokurator Fredrik Georg Lerche eier, fra 1868 Anders Liaklev og fra 1875 Haagen Bye. Han solgte til Mathias Tronvold som senere solgte til Ole O. Hogstad.

Senere eiere er Ole P. Almås fra 1908, Johan O. Imsen fra 1913, Magnus Lyngstad fra 1919, Kornelius og Kristian Asphaug fra 1920 og Edv. B. Evensen fra 1923. Han overdro gården til sine sønner Even Evensen, Lars Evensen og Ole Evensen i 1936.

Lars Evensen ( 16.10.1887 i Skogn-29.05.1961) giftet seg i 1942 med Sigfrida Klungseth (9.5.1905 i Klungseth-28.04.1984). Barn Bjørg (1944-), Lars Sigfred Evensen (1950-). Lars Sigfred Evensen driver gården nå.

Kvammen 2012. Foto: Jan Habberstad

Gården Kvammen sett fra Bratsbergvegen.

Kvammen

Kvammen. Bilde fra Strinda bygdebok bind 1. Foto mot sør og Bratsbergvegen.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok bind 1