WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kulturminneregistrering i Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Det ble foretatt kulturmnneregistreringer i Strinda i 2001. Utgangspunktet var forarbeid med "Flerbruksplan for markaområdene i Trondheim", et kommunalt prosjekt. Historielagene i Trondheim ble invitert til å delta. Det var Andreas Glimstad og Ole Johan Sætre som var kommunens kontaktpersoner.

Primærområdet for undersøkelsene var grøntarealer, turdrag og markaområder bl.a. i Bymarka, Strindamarka, Estenstadmarka.

Historielagene benyttet egne styremedlemmer og medlemmer i registreringen.

Det innsamlede materialet ble senere overbragt Vitenskapsmuseet i Trondheim. Birgitta Berglund var kontaktperson mellom museet og historielagene.

Registrerte data ble lagt inn i en database og strukturert ut fra en vitenskapelig metodikk.

Dataene er i svært liten grad blitt koordinatfestet, men de fleste er avmerket på kart.

Siden 2004 er dataene blitt oppbevart ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab