WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Kuhaugen - tysk kommandosentral

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Strinda den gang da
Kuhaugen - tysk kommandosentral
Kuhaugen - tysk kommandosenter
Årbok for
Strinda historielag
2010
Sidetall 15
Forfatter Svein Duvsete
Overskrift Kuhaugen fra tysk-
kommandosenter til
moderne høgskole
3 stikkord Krigsminne
skole
Kuhaugen

Historien om Kuhaugen - fra tysk kommandosenter til moderne høgskole ble beskrevet av Svein Duvsete i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2010.

Artikkelen er på 15 sider. Den omtaler området Kuhaugen som opprinnelig var beitemark for gården Rønningen. Allerede på 1800-tallet var området i bruk som skytefelt for Trondhjemske Regiment. Tyskerne hadde allerede i april 1940 planene klare for kommandosenter, kontor og forlegninger på Kuhaugen. Like etter krigens slutt flyttet Luftforsvaret inn i leiren, og fram til 1956 var Kuhaugen tilholdssted for Luftkommando Trøndelag. Fra 1961 kom Luftkrigsskolen til Kuhaugen.

8 fotos og 4 illustrasjon er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]