WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kristian Bryn

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kristian Bryn

Karl Emil Kristian Bryn (født 13. februar 1869 i Trondhjem, død 13. mai 1942) var en norsk overrettssakfører, banksjef og politiker. Han var sønn av Stadsfysikus Thomas Bryn (1813–1902) og Kristine Emilie Karoline Richter (1826–69). Gift 4.3.1893 med Petra Vangen (7.10. 1869-), datter av skolebestyrer Peder Vangen og Bernardine Nikoline Nordlund.

Han hadde studentereksamen fra 1887 og juridisk embedseksamen fra 1891, og var sakførerfullmektig hos overrettssakfører Sverre Olafssøn Klingenberg 1891–1894, praktiserende overrettssakfører i Trondhjem 1894–1911 og administrerende direktør i Trondhjems Sparebank fra 1911. Bryn var også fungerende direktør i Norges Banks avdeling i byen i 1909.

Bryn var ordfører i Trondhjems Arbeiderforening 1900–1901, styreformann i Trondhjem Aktiebryggeri, styreformann i Spareskillingsbanken, styremedlem i Centralforeningen for Norges Sparebanker 1914–1928 og ordfører i Fellesbankens representantskap. Han var også medlem av Trondhjem bystyre 1899–1928, herav varaordfører 1899–1904 og 1908–1910 og ordfører 1923–1925.

Han var sønnesønn av eidsvollsmann og byfogd Thomas Bryn, bror av patentingeniør Alfred Bryn og Karl Peter Bryn samt svigerfar til entreprenør Haakon Eeg-Henriksen. Ridder av St. Olav 1932.

Se også

Kilde

  • 1. Wikipedia
  • 2. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.
  • 3. Den kongelige Sankt Olavs orden 1847-1947.


Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik