WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Krigsminnet på Steinhaugen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Tyskerne bygget et anlegg inne i Steinhaugen under 2. verdenskrig.

På toppen høyden bak Steinan Panorama kan en se rester etter mastefester for lyskastere. Inne i fjellet ligger tunneller.

I Trondheim ble det tidlig bestemt at marinen skulle ha ansvaret for luftvernet. Allerede i juni 1940 ble to "Marine-Flak-Abteilungen", eller marineluftvern bataljoner, forlagt til Trondheim. "Marineflakabteilung 701" kom fra Rendsburg og fikk ansvaret for vestsiden av Nidelven, mens" Marineflakabteilung 702" kom fra Swinemuinde (Swinoujcie), og fikk ansvaret for østsiden av byen. Samtidig ble flymeldeposter etablert på strategisk viktige steder langs kysten. Hovedkvarteret, " Flakgruppenkommando" ble etter hvert plassert på Kuhaugen, der Luftkrigsskolen i dag holder til. En undergruppekommando ble i tillegg etablert på Blyberget, Sverresborg. I løpet av det første året bygde marineluftvernet ut stillinger for sju tunge batterier på Munkholmen, Ladehammeren, Austflata (Angelltrøa), Sundland Batteri, Leira, Dalhaugs plass og Batteriet på Fagerhaug.

Batteriene ble oppsatt med 8,8 cm luftvernkanoner frem til 1942, da de ble omvæpnet til kraftigere 10,5 cm kanoner og tildels pansrer med skjold. 8. og 9. batteri ble oppsatt med lett luftvern, 2 cm Flak, og plassert på strategiske steder rundt havna og ved fossene. 10. batteri med tunge 150 cm lyskaster ble plassert i skogsområdene rundt byen, og 11. batteri med sine lette 60 cm lyskastere ble etablert i en indre sirkel. Munkholmen ble etter hvert utvidet til seks kanoner og fungerte som havnesperrebatteri for Trondheim havn, i tillegg til luftvernrollen. For øvrig var også alle de tunge batteriene plassert på steder der de hadde god utsikt over fjorden, og kunne inngå som artilleri mot sjømål om nødvendig. De fleste av de tunge batteriene ble etter hvert beskyttet av store minefelt mot infanteriangrep.

Marineluftvernet ble kontinuerlig utbygd gjennom hele krigen. Antall tunge lyskastere for oppdagelse og opplysning av flymål, 150 cm og 200 cm, ble betydelig økt, og ble til en viss grad radarstyrt mot slutten av krigen. Til slutt var det utbygd stillinger for tunge lyskastere med lytteapparater og til dels radar på 22 steder rundt byen. I tillegg kom ti lette 60 cm lyskastere i en indre sirkel ved de lette luftvernstillingene, på havna og ved bruene.

Krigsminne Steinhaugen. Foto: Jan Habberstad

Området bak Steinan Panorama er inngjerdet. Her ligger rester etter tysk anlegg fra 2. verdenskrig

Krigsminne Steinhaugen. Foto: Jan Habberstad

Steinan Panorama ligger der inngangen til tyskernes anlegg var.

Kilde

  • 1. Knut Sivertsen. Trondheim i sjøkrigens tegn. Trondheim havn 1940-1945.