WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Krana

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Allmenningen Krana. Foto: Jan Habberstad 2014
Plakat Krana. Foto: Jan Habberstad 2014
Krana sett fra lufta i 1993, før bygging av det nye boligkomplekset Nedre Bakklandet 12a: Foto: Henning Meyer

Krana, Bakklandet er en allmenning fra Nedre Bakklandet (mellom eiendommene Nedre Bakklandet 10 og Nedre Bakklandet 18) til Nidelva; gammelt navn, etter mastekranen som fantes på skipsverftet som lå her.

På slutten av 1600-tallet ble det anlagt en brabenk (kjølhalingsslipp ) for vedlikehold av skip på Bakklandet.

Litt etter 1700 tok flommen hele anlegget og loskaptein Jan Wessel d.y. fikk i 1717 privilegium på å opprette et nytt verft, som skulle ha enerett på brabenkdrift i byen.

Privilegiet ble 1720 overtatt av borgermester Hans Hagerup, som i 1724 også fikk privilegium på å bygge en mastekran.

Denne kranen gav navn til Hagerups verft og senere til området som ble til den nåværende allmenningen. 1753 kjøpte rådstueskriver Henrik Bech området. Familien Bech lot anlegget forfalle og det ble 1780 solgt til Trondhjems Skibsværft.

Eierne av dette verftet hadde tidligere søkt om at kranprivilegiet måtte oppheves. Verftet ble nedlagt på slutten av 1700-tallet og det ble da bygd en kran for tyngre gods på mastekranens plass. Krana var på 1700-tallet regnet som en av byens severdigheter.

Allmenningen ble i begynnelsen av 1990-årene delvis igjenbygd med moderne boliger i bryggestil. I elveforbygningen mot Nidelva er det bevart en stor fortøyningsring for båter.

Her holdt i 1990-årene Cafe Ka Faan til. Kafeen drev uten bevilling, men var et anarkistisk tiltak som ble tolerert.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon

Eksterne lenker