WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Kraftlinja som ble borte

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Demontert kraftlinje ved Steinan. Foto: Jan Habberstad 2014
Demontert kraftlinje ved Angeltrøa. Foto: Jan Habberstad 2014
Demontert kraftlinje ved Ranheimsvegen. Foto: Jan Habberstad 2014
Demontert kraftlinje ved Meråkerbanen. Foto: Jan Habberstad 2014
132 kV Kraftlinja mellom Blakli trafostasjon og Lilleby Smelteverk er blitt demontert i løpet av vinteren 2013-2014. Antakelig henger dette sammen med bortfall av industriell produksjon og overgang til boligformål i området. Det har dessuten vært et ønske om å fjerne høyspentlinjer gjennom boligfelt.

Denne kraftlinje hadde en noe kronglete stasjon gjennom Strinda. Fra Risvollan krysset den vestre del av Strindamarka til Steinan og Loholt Søndre, så forbi Dragvoll og kryssing av Jonsvannsveien og Gamle Jonsvannsvei, videre gjennom Angelltrøa og til kryssing av Granåsvegen, deretter langs Omkjøringsvegens østside, deretter gjennom Tunga-området og forbi Amalienlyst, langs Haakon VII`s gate til kryssing av Innherredsveien, så en skarp knekk til venstre langs Ranheimsvegen og Falkenborgveien mot Leangen stasjon og langs Meråkerbanen til fabrikkområdet på Lade.

Kilde

  • 1. Kart Gule sider