WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kongsgårdsbrua

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Nidaros rundt år 1300. Illustratør: Carl-Fredrik Keller
Elgeseter bro. Foto Jan Habberstad 2016

Kongsgårdsbrua, gammel bro over Nidelva ca 50 meter nedstrøms Elgeseter bru, antatt bygd mellom 1260 og 1270.

Brostedet er der elva er på sitt bredeste, og hvor vannstanden er på sitt laveste. Ved jordfallet 10. november 1634 ble Nidelva demmet opp slik at trebrua fløt opp.

Broen som stod i mange Aar

med Stenkar vel forvaret
Flød hen som Vinden Bølgen slaar

Den bleff ey heller sparet.

50 år tidligere, i tiden før Hornemannsbrannen, synes broen å være dårlig vedlikeholdt. I sin egenhendige tekst på reguleringskartet sier Cicignon om den:

Die alte Brüche, welche übel auf 10 Steen Kasten stehen, ist verfallen.

Kongsgårdsbrua var trolig nærmere 150 meter lang, noe som gjorde den til Norges desidert lengste bro i middelalderen. De to lengste norske broene i middelalderen fantes begge i Trøndelag, den andre gikk ut til Steinvikholmen. Tømmerrestene som ligger i Nidelva like ved Elgeseter bru ble i august 2009 tidfestet til å være fra mellomalderen, fra mellom 1260 og 1270. Dermed kan det bety at det er de eldste restene av ei bru i Norge som ligger her.

Brua er blitt fornyet flere ganger. På 1600-tallet ble den en periode kalt «Gårdsbroen» og «Kanikke bro».

Etter at Gamle Bybro ble ferdig, forfalt brua til Elgeseter, og den forsvant etter hvert. I 2015 er det foretatt C14-analyser av rester etter broa.

Kilde

  • Henry Berg. Trondheim før Cicignon. Gater og gårder før reguleringen 1681. Utgitt 1951.
  • Tidsskriftet Heimen nr 3/4 2016