WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Sverresborg

Fra WikiStrinda
(Omdirigert fra Kong Sverres borg)
Hopp til navigering Hopp til søk
Henr. Mathisen: Sverresborg
Tegning fra Henrik Mathiesen: Trondhjem i borgerkrigene. Utgitt i 1902
Henr. Mathisen: Sverresborg
Tegning fra Henrik Mathiesen: Trondhjem i borgerkrigene. Utgitt i 1902
Sverresborg.
Foto: Cato Edvardsen

Sion, Zion eller Kong Sverres borg ble oppført på en høyde vest for byen av kong Sverre Sigurdsson for å forsvare Nidaros mot fiendtlig angrep. Navnet sies å komme fra kong Davids borg i Jerusalem, men kan like gjerne stamme fra det norske ordet sjon, som betyr vidt utsyn.

Siden det var behov for et sikkert oppholdssted når Sverre Sigurdsson var i Nidaros, ble det bestemt å bygge en uinntakelig borg strategisk plassert over byen. Byggingen av landets første steinborg startet vinteren 1182-83 som forsvar mot fienden. Borgen ble bygget av stein og noe treverk oppe på et steilt fjell som gjorde borgen lett å forsvare, selv med få menn. Stein til byggingen ble hentet ut bare 600 meter fra borgen, fra et steinbrudd som ble anlagt da byggingen av Nidarosdomen ble påbegynt. Siden erkebiskopen var i eksil i England, hadde byggingen av Nidarosdomen stagnert, og derfor var både murere og steinhoggere ledige for oppdrag. Byggingen av borgen gikk derfor raskt og allerede til påske 1183 flyttet Sverre Sigurdsson og hans menn inn.

Utgravningene fra 1936 og 37 viste at borgen hadde inngang mot sør gjennom et kraftig fremspringende porttårn. På hver side av tårnet lå en steinbygning, den ene huset mest sannsynlig Kongens hall og kammer. Rundt resten av fjellplatået (50 x 80 meter) var det bygd en solid ringmur. Man går ut i fra at det var flere bygninger på platået, enten frittstående eller langs ringmuren av treverk og torvtak.

Sjøslaget ved Fimreite i 1184 ble det endelige slaget mellom birkebeinerne og heklungerne. Magnus Erlingsson druknet, og Sverre Sigurdsson ble etter seks år med kamper den nye kongen av Norge. Likevel varte ikke freden lenge, fordi i 1188 ble Nidaros igjen angrepet mens kong Sverres menn gjestet byen. Hans motstandere, kuvlungene, stormet inn i byen, noe som resulterte i et blodbad og ødeleggelse av blant annet kong Sverres borg, som ble røvet for alt gods, revet og satt fyr på før angriperne forlot byen. Borgen ble siden gjenoppbygd av birkebeinerne mellom 1190 og 1194, men ødelagt på nytt av baglerne i 1197.

Det er ikke presist kjent når borgen ble restaurert, men ifølge Sverresagaen skulle borgen ha blitt restaurert rundt 1198. Sverre Sigurdsson døde for øvrig i Bergen den 8. mars 1202, og det siste man hører om Sverresborg er at borgen først ble gjenoppbygd av hans sønnesønn kong Håkon Håkonsson, før han i 1263 lot borgmurene rive fordi den hadde forfalt i den fredstiden som hadde fulgt gjenoppbyggingen og at den ikke lenger hadde noen større betydning.

Ikke før i 1909 ble det foretatt arbeider rundt borgen med det formål for å opprette et folkemuseum. Dette museet ble offisielt grunnlagt i 1913 under navnet Trøndelag Folkemuseum.

I følge sagaen rundt krigen mot baglerne i 1197 skal en død birkebeiner ha blitt kastet ned i brønnen på festningen med det formål å forgifte drikkevannet, altså en tidlig form for biologisk krigføring. Under utgravningene som ble ledet av arkitekt Gerhard Fischer og som foregikk mellom 1936 og 1937, ble det funnet en skjelett under en stein nede i brønnen som ikke ble fjernet av arkeologene.

Lo kirke. Foto: Jan Habberstad


Borgknausen og høydeplatået ble også strategisk viktig under andre verdenskrig, da den ble befestet av tyskerne.

Trøndelag Folkemuseum holder til på Sverresborg, og er et stort kulturhistorisk friluftsmuseum, som de senere årene også har hatt større innendørs-utstillinger. Museet har også en stor samling av arkivmateriale og fotografier. De vel 60 bygningene som er plassert på museumsområdet kommer fra ulike tidsepoker og ulike deler av Trøndelag. Den eldste bygningen er Haltdalen stavkirke fra Haltdalen, som ble bygd på 1170-tallet. De fleste bygningene er fra 17- og 1800-tallet. Det er både gårdstun, samegammer og byhus.Trøndelag Folkemuseum ble offisielt stiftet i 1913 (da hadde virksomheten med å samle gamle bygninger pågått i fire år), og i 1914 flyttet museet til Sverresborg. Museumsområdet som brukes i dag er på ca. 150 dekar, med mulighet for utvidelse på enda 150 dekar.

Ruiner Sverresborg. Foto: Jan Habberstad

I 2012 ble ruinene av kong Sverres borg restaurert og preparert for framtidig visning

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 3. bind.
  • 2. Wikipedia
  • 3. Trøndelag Folkemuseum

Eksterne lenker