WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trondheim 2013-2025

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Hensynssone bevaring kulturmiljø
Hensynssone bevaring kulturmiljø

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trondheim 2013-2025 ble vedtatt 31.10.2013 i Bystyret.

Planen gir status for bevaring av kulturminner i byen og relevante oppgaver forbundet med framtidig arbeid. Den gir også en strukturert oversikt over ulike typer kulturminner og hvilke beskyttelse disse har gjennom ulike verneformer og planbehandling.

Kulturminner med juridisk beskyttelse er:

  • Automatisk fredete kulturminner. Dette omfatter alle faste kulturminner fra før år 1537. Videre er alle stående bygninger fra perioden 1537 til 1649 fredet. Og alle samiske kulturminner eldre enn 100 år. Omfanget i Trondheim kommune var i 2011 364 lokaliteter med til sammen 1434 enkeltminner.
  • Skipsfunn. Alle skipsfunn eldre enn 100 år er vernet, også skipsfunn som blir funnet etter aat disse er kommet landareal som følge av landheving.
  • Kulturminner fredet ved vedtak.
  • Listeførte kirker. Alle kirker oppført mellom 1650 og 1850 betraktes som verneverdige og er listeført. Det er 11 kirker i Trondheim som er listeført i tillegg til de som er fredet.
  • Vern gjennom Plan- og bygningsloven. Her er "Spesialområde bevaring" og "Hensynssone vern av kulturmiljø" relevante planformer.

Kulturminner uten særskilt juridisk beskyttelse:

  • Antikvariske registre og aktsomhetskart. Her er brukt 3 klasser; A-B-C. Klasse A inneholder 232 bygninger, klasse B ca 900 bygninger og klasse C ca 6000 bygninger.

Vedlagte dokumenter, se lenker til pdf-dokumenter:

  • 6.2 Fredede bygg og anlegg i Trondheim
  • 6.3 Bygninger med antikvarisk klassifisering klasse A
  • 6.4 Reguleringsplaner med spesialområde/hensynssone bevaring

Kilder

  • Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trondheim 2013-2025

Interne lenker