WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Knut Heier

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Knut Heier
Knut Sigurdsøn Heier (født 20. april 1929 i Bærum, død 14. september 2008), sønn av Sigurd Heier og hustru Astri. Gift med Ragnhild.

Etter cand.real. fra Universitetet i Oslo 1954 på et arbeide om wolfram fra Ørsdalen, mottok han dr.philos. samme sted i 1960 etter feltstudier på Langøya (Vesterålen) og laboratoriearbeid ved Oxford University. Han var så to år ved Rice University i Houston før han fikk (men avviste) et stipend til Australian National University i Canberra. I Oslo ble han i 1968 professor ved mineralogisk-geologisk museum (senere Naturhistorisk museum (UiO)).

Knut Heier ledet i 1969–73 et samarbeide med NASA om månesteiner, en del av Apollo-programmet, de første kom i 1970 og var samlet inn av Apollo 12. Studiene ble gjort sammen med Institutt for atomenergi på Kjeller nordom Oslo, de var seks forskere, blant andre Bjørn Sundvoll og den siste astronaut som gikk på månen, Harrison Schmitt. De bestemte førti ulike element med teknikken nøytronaktiviserings-analyse. Heier steg ned fra professoratet i 1974, det ble i 1980 overtatt av William L. Griffin som satt til 1988.

Han fikk stillingen i 1974 og den 1. februar 1974 ble Heier i statsråd igjen beskikket som administrerende direktør ved Norges geologiske undersøkelse. Dette markerte også at stillingen ble omgjort fra åremålsstilling til fast stilling. Han ble etterfulgt av Arne Bjørlykke som satt fra 1994 til 2006. Heier var samtidig professor II ved NTH 1979–88. Fra 1975 til 1983 var han ved kontoret for kontinentalsokkelen hos Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd, etterfulgt at et verv for VISTA fra 1985 til 1999. Intenasjonalt var han aktiv for FN, International Geological Correlation Programme og European Geophysical Union, der han en tid var president. Han mottok Brøggerprisen fra Norsk geologisk forening i 2007. Heier var innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Kilde

  • Wikipedia
  • Minnetale

Eksterne lenker