WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Klingenberg

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Halfdan Klingenberg

Sommerstedet Klingenberg, Rønningsmarken, Klingenbergløkken ble reist i 1850 og var tegnet av arkitekt Thomas Werner Schwartz - i italiensk villastil. Det var en stor eiendom som lå litt oppe i høyden syd for Rosendal , og man hadde en flott utsikt mot Lademoen, Lade og Trondheimsfjorden.

Halfdan Fredrik Sommerfeldt Klingenberg (født på fogdgården Gjermenes i Romsdal 30.8.1815 - 31.5.1887). Han var en av seks sønner av fogd Johan Klingenberg og Benedicta Sommerfeldt. Da Halfdan var tre år gammel, ble faren utnevnt til fogd i Strinda og Selbu, og familien flyttet til Trondheim. Fem sønner ble embetsmenn, Halfdan var den eneste som valgte forretningslivet. Han tok borgerskap i 1840. Fem år senere giftet han seg med den 19-årige Martha Angell Lysholm som var datter av Jørgen Bernhoft Lysholm. Tilsammen fikk de 12 barn.

H. F. Klingenberg A/S utviklet seg til et av byens ledende firmaer innen kolonialvarer, fisk, kaffe, mel og trelast. Grossereren drev også skipsrederi og trafikkerte Nord-Norge og Russland. Firmaet og privatboligen lå i Kjøpmannsgata 38 - den gang Søgaden - der handelshusene lå med bryggene ut mot elva.

I 1857 ble Halfdan Klingenberg russisk visekonsul. Han var aktiv innen næringsliv og kommunikasjon; satt blant annet i styret for Trondhjems mekaniske Værksted og Røros Kobberverk og var medlem av tilsynskomiteen for Meråkerbanen og inspeksjonen for Thomas Angells Stiftelser. Dessuten var han en primus motor for opprettelsen av TTL – Trondhjems tekniske læreanstalt.

Slekten Klingenberg er en slekt som stammer fra landsdommer på Lolland Claus Andreas Klingenberg (død etter 1625). Slekten kom til Norge med hans sønn Andreas Clausen Klingenberg (død 1688), magasinforvalter på Munkholmen i Trondheim, som var far til overauditør i Trondheim, regimentskvartermester Johannes Klingenberg (1686–1763). Han var far til forstander for de Angellske stiftelser, generalauditør Andreas Peter Klingenberg (1723–90) og kaptein Hans Michael Klingenberg (1738–1822). Sistnevntes sønn, fogd i Strinda og Selbu Johan Nicolai Klingenberg (1777–1865) var far til bl.a. fogd i Strinda, senere i Gauldal Olaf Hannibal Sommerfeldt Klingenberg (1811–73) og major Johannes Benedictus Klingenberg (1817–82).

Fogd O. H. S. Klingenberg var far til bl.a. kammerherre, generalmajor Trygve Olafsønn Klingenberg (1842–1932) og overrettssakfører Sverre Olafssøn Klingenberg (1844–1913). Generalmajor T. O. Klingenberg var farfar til arkitekt Trygve Olavsson Klingenberg (1900–87), banksjef Erik Olavssøn Klingenberg (1903–97) og arkitekt Ørn Olavssøn Klingenberg (1903–95). Overrettssakfører Sverre Olafssøn Klingenberg var far til bl.a. fylkesmann, statsråd Odd Sverressøn Klingenberg (1871–1944) og direktør i Norges geografiske oppmåling Kaare Sverresøn Klingenberg (1872–1959).


Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Adresseavisen: Artikkel av Ingrid J. Brissach

Eksterne lenker