WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Klimaendringene

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Rapport
Synes du at klimaet har endret seg de senere årene? Kanskje er det noe sant i det, ifølge en rapport utarbeidet av Nordisk ministerråd.


Vekstsesongen i Norden er i dag inntil fire uker lengre enn for noen tiår siden.

Bjørkepollenspredningen starter tidligere enn før, og pollenmengden har økt.

Trekkfuglene kommer tidligere og leggere egg tidligere enn før. Andre fugler trekker lenger mot nord enn det som har vært vanlig.

Møll og sommerfugler blir flygedyktige tidligere enn før, og flere arter sprer seg nordover.

Enkelte treslag har spredt seg 50-300 kilometer mot nord som en følge av klimaendringer. Tregrensa flyttes også oppover i høyden.

Palsmyrene med permafrost i Norden smelter.

Fjellrevbestanden går tilbake, blant annet fordi endrede klimaforhold gir økt konkurranse fra rødrev.

Flere fremmede arter har etablert seg i nordiske farvann. De klarer å overlevere vinteren og lykkes med reproduksjon.

Dyreplankton i Nord-Atlanteren har trukket opptil 1100 kilometer mot nord de siste 50 årene.

En rekke sjøfugler sliter med dårlig hekkesuksess på grunn av matmangel. Mangelen på føde kan blant annet forklares med endrede klimatiske forhold.

Fiskeslag som torsk og hyse har trukket mot nord som en følge av varmere vann i havet.

Isen smelter tidligere enn før på isdekte elver og innsjøer.


Kilde

  • 1. Signs of Climate Change in Nordic Nature