WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Klæbu seminar

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Klæbu seminar ble etablert i Klæbu i 1839. Det var mye strid om hvor denne lærerskolen skulle ligge, og Strinda var lenge en tung kandidat.

Sogneprest Hans Jørgen Darre (27.9.1803- 1874) sto sentralt i etableringen. Klæbu prestegård fikk ny hovedbygning i 1839 med klasserom og boligrom for elevene- seminaristene ved skolen. Den første opptaksprøven begynte 4. januar 1839. 13 seminarister begynte med undervisningen 7. januar 1839.

Den 11. november 1882 ble Christian Falkenberg bestyrer for Klæbu seminar, hvilket embete han tiltrådte 15. februar 1883. Da skolen ble flyttet til Levanger i 1892, og ble til Levanger lærerskole, ble Falkenberg med. Han var rektor ved Levanger lærerskole 1902-20.

Omgangskolene på 1800-tallet var ikke faste skolebygg. Opplæringen fant sted på gårdene. Den alminnelige folkeskolen (almueskolen) var basert på at ambullerende lærere, omgangsskolelærerne, reiste rundt og underviste elevene på disse gårdene.

Klæbu semninar utdannet mange lærere fram til det ble nedlagt 28.juni 1892. Etter at 45 stortingsmedlemmer stemte for at skolen skulle flytte til Strinda, og 69 for flytting til Levanger, var tiden ute for Klæbu som skolested.

Det var mange seminarister fra Strinda:

 • Esten Olsen Steendahl E. Stendahl og hustrus legat (23.4.1813 i Strinda-) ble opptatt 7. januar 1839. Ble omgangsskolelærer på Strinda.
 • Lorents Andreas Schanke (18.10.1825 i Strinda-) ble opptatt 14.8.1841. Døde som lærer i Kristiansund.
 • Anders Svendsen Sæther (5.8.1817 i Strinda-) ble opptatt i 1843. Skolelærer i Malvik.
 • John Kristian Simonsen Søraas (24.10.1824 i Strinda-) ble opptatt i 1844. Gårdbruker.
 • Ole Bjørnsen Tesli (27.11.1827 i Strinda-) ble opptatt 1844.
 • Peter Andreas Andersen Aasvedt (5.10.1823 i Stod-)ble opptatt i 1848.Døde som mølleeier på Strinda.
 • Johan Peter Johnsen (7.7.1832 i Strinda-)ble opptatt i 1847. Huslærer, siden hjelpelærer ved almueskolen i Trondheim.
 • Erik Martin Sommer (28.10.1832 i Trondheim- ) ble opptatt i 1850. Huslærer, siden omgangskolelærer i Strinda og Skogn.
 • Peder Arntsen Hugaas (2.12.1833 i Soknedal-) ble opptatt i 1852. Omgangsskolelærer på Strinda med 100 spd. uten kost.
 • Knud Knudsen Væstad (25.6.1829 i Bud-) ble opptatt i 1854. Huslærer, omgangsskolelærer i Strinda.
 • Paul Fjermstad (8.11.1841-) ble opptatt i 1859.
 • Christian Iversen (24.3.1840 i Malvik.) ble opptatt 1850.
 • Hans Olaus Olsen Refseth (22.6.1835 i Strinda-) ble opptatt 1859.
 • Mentz Larsen (28.5.1839 i Strinda-) ble opptatt 1860.
 • Johan Olsen Røsted (13.10.1841 i Strinda-) ble opptatt 1861.
 • Martin August Dørum (1.5.1845 i Strinda-) ble opptatt 1862.
 • Ole Olsen Refseth (13.6.1837 i Strinda-) ble opptatt i 1862.
 • Ole Olsen Røstad (5.12.1843 i Strinda-) ble opptatt i 1862.
 • Ole Andreas Fjermstad (4.8.1847 i Strinda-) ble opptatt 1864.
 • Christian Bersvendsen Ranum (10.10.1846 i Strinda-) ble opptatt 1864.
 • Ole Johnsen Hage (23.6.1847 i Strinda-) ble opptatt i 1865.
 • Henrik H. Hulaas (29.8.1848 i Strinda- ) ble opptatt 1866.
 • John Johnsen (12.2.1845 i Strinda-) ble opptatt 1866.
 • Johan Pedersen Malvig (18.12.1845 i Strinda-) ble opptatt 1867.
 • Martinius Solberg (21.9.1848 i Strinda-) ble opptatt 1867.
 • Johan A. Johansen (10.3.1850 i Strinda-) ble opptatt 1868.
 • Anfind Ellefsen Solem (27.4.1850 i Strinda-) ble opptatt 1868.
 • Ole Andreas Sæther (4.1.1851 i Strinda-) ble opptatt 1868.
 • Adolf Andreas Høyem (14.6.1852 i Strinda-) ble opptatt1871.
 • Martin Olaus Lorentsen Krogstad (18.5.1855 i Strinda-) ble opptatt 1872.
 • Martin Olsen Røstad (1.12.1854 i Strinda-) ble opptatt 1872.
 • Anders Olsen Sand (14.5.1853 i Strinda-) ble opptatt 1872.
 • Lorents Johnsen Vold (26.2.1852 i Strinda-) ble opptatt 1872.
 • Halsten Hansen Rønning (4.2.1860 i Strinda-) ble opptatt 1877.
 • Oluf Lorentsen Krogstad (15.10.1858 i Strinda-) ble opptatt 1877.
 • Anton Aune (22.2.1864 i Strinda-) ble opptatt i 1883.
 • Ole Andreas Røstad (16.6.1869 i Strinda-) (se) ble opptatt 1887.
 • Olaf Vasseljen (24.11. 1866 i Strinda-) ble opptatt 1887.
 • Peter Jakubus Petersen Haugan (17.11.1868 i Strinda-) ble opptatt 1889.


Kilde

 • 1. Klæbu seminar.Et intellektuelt arnested på bygda 1839-1892. Birger Sivertsen. Tapir forlagEksterne lenker