WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kjøpmannsgaten 69-gml

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kjøpmannsgata 69 og 71 til venstre, ca 1890
Kjøpmannsgata 69 i 1908. Postkort
Hegstadbrygga til høyre ca 1910. Fotograf A. Maalø
Kjøpmannsgata 67-rød brygge til venstre. Foto Jan Habberstad 2014
Kjøpmannsgata 67-rød brygge til høyre. Foto: Jan Habberstad 2014

Kjøpmannsgata 69 (Nå revet)

Tilhørte i 1708 kjøpmann Johan Lyder, i 1777 Thomas Jelstrup, og i 1830 kjøpmann Henrik Jørgen Fehrmann. 2/ 1 1840 kjøpte konsul Hans Peter Jenssen eiendommen på auksjon, og 7 / l 1892 arvet brødrene Hans Peter og Anton Jenssen den. 30/ 12 1891 hadde imidlertid rittmester H. P. Jenssen jr. avstått sin halvpart til grosserer Anton Jenssen. 9/ 4 1919 overtok firmaet A/S Jenssen & Co. denne eiendommen såvel som naboeiendommen matr.nr. 71 for kr. 250.000. De to eiendommene hadde fulgt hverandre siden H. P. Jenssen kjøpte dem i 1840, og de ble slått sammen til ett matr.nr. i 1891 i forbindelse med anlegget av Bakke bro. H.T.Borchgrevinks barberforretning og H.Klein herreekvipering var blant leietakerne i 1908.

12/ 12 1924 ble begge eiendommene ekspropriert av Kommunen med henblikk på en ny Bakke bru. Kommunen betalte kr. 235.000 + 30.000 i ulempeerstatning. 139,60 kvm. av eiendommen, som er øde grunn, tilhører fremdeles A/S Jenssen & Co.


Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964
  • 3. Byantikvarens antikvariske registrering

Eksterne lenker