WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Kjøpmannsgaten 43-gml

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kjøpmannsgata 43 nr 2 fra venstre- før Bilhuset ble bygd. Foto ca 1895

Kjøpmannsgata 43 (Revet - nå del av Bilhuset Ola Brun A/S -Kjøpmannsgata 41)

1708 tilhørte denne eiendommen Lars Marcussen (Holst) og Lars Ottersen, og i 1777 grosserer Otto Bejer d.e. 11/12 1789 ble den kjøpt av grosserer Hermann Höe, og i 1830 tilhørte den Høe & co. 20/6 1842 ble den overdratt til grosserer Gerhard Fredrik Höe (23.12.1798- 27.11.1897), og 15/ 8 1881 ble eiendommen solgt til frøken D. Martens. Hennes dødsbo solgte eiendommen 29/9 1902 for kr. 25.000 til konsul Ivar Huitfeldt, som 30/1 1903 solgte den videre til kjøpmann I. N. Bruun A/S for kr. 32.000. 3/7 1916 kjøpte grosserer Tobias Lund bryggen for kr. 120.000, og 25/ 6 1929 solgte enkefru Janna Lund tomten til Tobias Lund jr. for kr. 43.000. 1/12 1936 kjøpte firmaet Brødrene Sagen eiendommen for kr. 34.000. Bryggen ble 3/2 1926 herjet av brann. Skaden ble taksert til kr. 74.000. Om bryggens og eiendommens videre skjebne, se under matr.nr. 41 .

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964
  • 3. Byantikvarens antikvariske registrering

Eksterne lenker