WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kjøpmannsgata 9

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjøpmannsgata 5-15
Kjøpmannsgata 7-9-11. Foto: jan habberstad 2014
Kjøpmannsgata 5-9 ca 1890
Kjøpmannsgata 7 og 9. Foto: Jan Habberstad 2014

Kjøpmannsgata 9 , oppført 1766.

Først på 1600-tallet tilhørte eiendommene Kjøpmannsgaten 5, 7 og 9 biskop Isak Grønbech ( d. 1617).

Det er mulig at eiendommen ble utskilt fra Jens Friis' eiendom, som først på 1600-tallet tilhørte byfogd Clemet Jacobsen. Deretter eide Anders Michelsen gården. Han var skriver på Trondhjemsgård (d.e. Erkebispegården) og fogd i Strinda. I 1657 giftet assessor og notarius Jens Jensen Friis seg til gården. 18/8 1681 solgte Friis' enke eiendommen til oberstlØytnant Nicolay de Sevzte. I 1777 tilhørte eiendommen etatsråd Henrik Horneman, og i 1830 firmaet Frich & Strøm. 20/ll 1861 ble eiendommen kjøpt av konsul Henrik Greger, som 5/4 1897 solgte den til Brødrene Lund for kr. 3.500. 14/9 1910 ble den kjøpt av A. Fredriksen for kr. 14.500. 31/3 1914 solgte A. Fredriksens konkursbo eiendommen til den nåværende eier E. Tyldum for kr. 28.000. Eiendommen brannskadet 24/11 1910. Grossistfirmaet B. Øvre hadde lager og kontor her i 1949. E. Tyldum- Sild & Fiskkompaniet hadde tilhold i brygga i 1950.

Eier i 1978: Otto Olsen & Sønn.

Lyseblå-grå brygge i 2014.


Kjøpmannsgata 9. Foto: Gunnar Houen 1978

Bryggebilde fra 1978. Foto: Gunnar Houen.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964

Eksterne lenker