WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kjøpmannsgata 57

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjøpmannsgata 57, gul brygge. Foto Jan Habberstad 2014
Kjøpmannsgata 57 - mørk brygge til høyre. Foto: Jan Habberstad 2014

Kjøpmannsgata 57

I 1708 eides eiendommen av kjøpmennene Urvalt og Niels Christensen og i 1777 av Heinrich Meincke. I 1830 var kjøpmann M. Nissen eier, og 22/8 1835 ble eiendommen kjøpt av kjøpmann Christian Ludvig Schreiner. Etter hans død i 1848 eides bryggen av hans enke. 29/ 5 1876 fikk firmaet C. L. Schreiner & Co. skjøte på eiendommen, og 1/ 5 1877 gikk eiendommen over til Interessentskabet Schreiners Bryggeri (senere Throndhjems Bryggeri), hvis eier Harald Jenssen overtok eiendommen 1/ 7 1896. 31/ 11 1919 kjøpte firmaet A /S Rostad & Grønning bryggen for kr. 120.000, og da firmaet likviderte, ble den 17/ 3 1934 solgt tilbake til Harald Jenssen for kr. 30.000. 15/ 11 1936 kjøpte kjøpmann Finn Brobakke eiendommen for kr. 25.000.

I 1970 er Finn Brobakke eier, i 1978 Rieber & Co.

Brygga er gulmalt i 2014. Restauranten Ai Suma holder til i brygga, tidligere lå restauranten Dickens her.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964
  • 3. Byantikvarens antikvariske registrering

Eksterne lenker