WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kjøpmannsgata 51

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kjøpmannsgata 51. Foto Jan Habberstad 2014
Kjøpmannsgata 51-rød brygge til venstre. Foto: Jan Habberstad 2014

Kjøpmannsgata 51

I 1708 tilhørte bryggen Hans Christian Hagerup, og i 1777 generalauditør Friedrich Collin. I 1830 eides den av grosserer Jacob Schavland Gram. Ved auksjon gikk den 5/7 1852 over til konsul Einar Gram, og 31/12 1884 ble den kjøpt av konsul Anton Mathias Jenssen, som 14/7 1896 overdro den til konsul H. J. Hansen. 18/4 1904 kjøpte handelsmann I. P. Finess eiendommen for kr. 50.000, og for samme sum kjøpte kjøpmann Allan Eklund den året etter den 6/3. Ved auksjon 17/8 1906 kjøpte Julie M. Westing og E. Ekker bryggen, igjen for 50.000. 28/2 1911 solgte Julie Westing sin 1/2-part til Norman Statland for kr. 37.000, og 17 /1 1912 kjøpte Statland også Ekkers 1/2-part for kr. 41.000. 6/4 1922 ble eiendommen solgt til C. A. Jacobsen for kr. 165.000, og 25/6 1940 kjøpte Alfred Johansen den for kr. 85.000, og solgte den allerede 1/7 1940 videre til Joh. Brobakke & Sønn A/S for kr. 92.000.

Bryggen ble 24/ 1 1917 skadet ved brann.

I 1978 er Olaf Aunes maskinforetning her. Johan Brobakke & Sønn er fortsatt eier.

Brygga er rødmalt i 2014. Trondheim Fairtrade og Etikken er blant leietakerne.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964
  • 3. Byantikvarens antikvariske registrering

Eksterne lenker