WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kjøpmannsgata 37

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjøpmannsgata 45-43-41-39-37 før Bilhuset ble bygd. Foto ca 1895
Kjøpmannsgata 37 - gul brygge. Foto Jan Habberstad 2014
Kjøpmannsgatas brygger Foto: Jan Habberstad 2014

Kjøpmannsgata 37

Hans Schultz og Ole Kieldsen eide i 1708 eiendommen. I 1777 eides den av grosserer Hans Nicolay Knudtzon, og i 1830 av firmaet Frich & Strøm. 30/4 1845 ble bryggen kjøpt av grosserer Nikolay Jenssen, og 8/9 1860 av kjøpmann Christian Jenssen. 1/7 1898 ble eiendommen solgt til H.J.Hansen for kr. 21.500, og 24/10 1889 overtok interessentskapet H.J.Hansen m.fl. den for kr 21.500. 1/4 1910 kjøpte firmaet J.M.Bergstrøm & Co. bryggen for 40.000, og 30/1 1896 kjøpte Norges Bank den for kr 25.000. 2/6 i samme året kjøpte firmaet H. Hanssen & Søn A/S eiendommen for kr 30.000.

A/S Forretningsbanken eier brygga i 1970. Ingeniør Hj. Parelius - Tekniske agenturer hadde kontorer her.

Brygga er gulmalt i 2014. Rema eiendom Nord holder til i brygga. Fortidsminneforeningen har lokaler her.

Kjøpmannsgata 37 v/ Bergersen Arkitekter AS, byggherre Øyvind Christensen og byggmester Jan Wilmann fikk 2013 hedrende omtale av Trondheims Byggeskikkpris.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964
  • 3. Byantikvarens antikvariske registrering

Eksterne lenker