WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Kjøpmannsgata 31

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kjøpmannsgata 31 - blågrå brygge. Foto Jan Habberstad 2014
Kjøpmannsgata 27-41. Foto: Jan Habberstad 2014


Kjøpmannsgata 31

1708 tilhørte denne eiendom Margrethe Frost. I 1777 var den justisråd Alexander H. Friedlibs brygge, og i 1830 tilhørte den firmaet Höe & Co. 1/7 1847 kjøpte Christian Andersen Lorck bryggen, som 23/3 1870 ble solgt til konsul H.F.Klingenberg senior. 15/4 1873 ble den overdratt til H.F. Klingenberg jr., og 24/ 3 1904 overtok firmaet H. F. Klingenberg A/S eiendommen for kr. 25.000. 25/10 1913 ble bryggen solgt til I. J. Linge for 50.000, og 30/6 1917 til Trondhjems Sildexport for kr. 104.000. Dagen etter kjøpte K. Staudenmann bryggen for kr. 127 .500, og solgte den igjen 1/9 1919 til A/S Norsk Sildsalteri for kr. 140.000. 31/ 12 1941 solgte sistnevnte firmas konkursbo bryggen til Trondheim kommune for kr. 67.000. Alfr. Nordbotten - engros holdt til her da krigen kom. Under krigen forlangte myndighetene bryggen revet for å skape et brannintervall i bryggerekken, og Staten ved Innenriksdepartemntet overtok tomten for kr. 14.665. Etter krigen fikk kommunen igjen disposisjonsretten over tomten, og makeskiftet den med matr.nr. 61, som tilhørte firmaet R. Kjeldsberg A/ S. Firmaet lot 1954- 56 reise en betongbrygge i 5 etasjer + loft på tomten.

Kjeldsberg A/S var eier i 1970. Otto S. Knudsen - agentur og radioforretning holdt til her.

Brygga er blågrå malt i 2014. Brygga er et sameiet med Nidaros Eiendom som største aksjonær. Location er leietaker i brygga.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964
  • 3. Byantikvarens antikvariske registrering

Eksterne lenker