WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Kirkflaten

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Kirkflaten, gnr 54/10 i Strinda, småbruk 200 meter øst for Strinda kirke på Moholt.

Hovedbygning oppført 1905 av laftet plank i 1 1/2 etasje, modernisert 1946.Fjøs og stall oppført 1948 av teglsteinssmur, låve samme år av bindingsverk. Bygningen ble kjøpt av Michael Thangstad i 1917.

Utsnitt fra flyfoto

Eiendommen Kirkflaten ligger midt i bildet ved vegkryss.

Se ogsåkartet fra 1967.

Kart 1967

Her ligger Kirkvold rett nedenfor navnet Heimstad.


Gården ble senere revet tidlig på 2000-tallet og nye leiligheter i rekke oppført.

Kilder

  • Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, bind II side 1225 (bilde foreligger der)