WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kirkene i privateie

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Statsfinansene var dårlige på slutten av 1600-tallet grunnet den store nordiske krigen. I 1713 ble det bestemt at kirketiendene skulle forpaktes bort. Halvparten av forpaktingssummen skulle gå til statskassen, halvparten til vedlikehold. Men statskassen tok alt og kirkene forfalt. Forpaktere av de 3 kirkene i Strinda var Christen Suaboe, Hans Morten Sommer, Jonas Brems og stiftamtmann von Ahnen.

!8. juli 1721 bestemte kgl. res. at landskirkene i Norge skulle selges ved offentlig auksjon. Lade kirke, Bratsberg kirke og Malvik kirke ble kjøpt av sorenskriver i Strinda, Peter Jouch på auksjon i januar 1723. Kjøpesummen var 1110 riksdaler. Thomas Angell kjøpte kirkene på auksjon etter Peter Jouchs død. Han solgte så 3/4 av kirkene til Henrik Horneman, se Horneman slekt , og de Angellske Stiftelser eide resten.

Forfallet av kirkene fortsatte. Hornemann fikk en dom mot seg som fastslo at han hadde latt kirkene forfalle. Kongen utbød på nytt kirkene til salg i 1803. Tilslaget ble gitt til almuen i de tre soknene ved Hans Petter Knudsen for 2913 riksdaler, men kjøpet ble ikke godkjent. Horneman bød imidlertid over, men hans tid som kirkeeier var over og i 1805 ble det fastsatt et åbotsansvar for manglende vedlikehold på tilsammen 1440 riksdaler.

Kirkene var i kongens eie til 1814, da ble dette statens eiendom. Staten forsøkte å selge kirkene på auksjon flere ganger. Først 5. april 1836 ble kirkene solgt under ett og almuen overtok. Kirkene hadde vært i forfall i mange tiår, både Bratsberg og Malvik måtte få nye kirkehus.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.


Interne lenker