WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kirkene i middelalderen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Det knytter seg uløste gåter til steinkirka på Lade, Lade kirke. Det ma ha stått kirke der helt i fra den tida da fylkeskirkene først ble reist. Mest rimelig er det å tro at den første kirka der var ei stavkirke. Kristenretten i de gamle landskapslovene rekner med som det vanlige at kirkene var av tre . Det var geistligheten som førte inn steinbyggingskunsten i Norge, og det tok tid før den ble alminnelig. Men noe bevis for at det har stått ei stavkirke på Lade, kan en ikke føre. Somme ting tyder på at det kan ha stått ei eldre steinkirke der. Gerhard Schæning forteller i reisebeskrivelsen sin at en straks sør for kirka har pløyd opp «en Hob Kull og Steene, tildels smukt udarbeidede ». Arkeologen Nicolai Nicolaysen melder at det fantes grunnmurer av en steinbygning to alen under jorda på nordsida av skipet i 1817.

Er opplysningene sparsomme om Lade kirke, så er de det ennå mer om de andre kirkene innafor det gamle Strindas grenser. Vi kjenner tre med sikkerhet: Bratsberg, Malvik og Mostadmark.

Foruten de nevnte kirkene som altså er sikre, fins det no en mer eller mindre svevende tradisjoner om andre kirker i Strinda. Oppe ved Jonsvatnet vil folkesagnet at det skal ha ligget ei kirke på odden ved Lekstad. Dette sagnet er svært usikkert.

En enda usikrere tradisjon fortelles fra den andre sida av Jonsvatnet. Etter den skal det i lengst forsvunne dager ha stått ei kirke i nærheten av Solem, og ei på Bromset i Malvik. Den siste nevnes ogsa av Schøning.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.

Interne lenker