WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kirken og jorda

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Folk ga gaver til kirken, og det ble også testamentert gårder til de kirkelige institusjonene. Kirken ble en stor jorderier. men kirken kunne også skaffe seg inntekter ved å gi bøter for forseelser. Dersom bøndene ikke kunne betale i rene penger, ble det utstedt gjeldsbrev.

Kirkene opererte også som pengeutlånere, og tok gjerne gårparter som pant. Over tid fikk kirkene tak i størstedelen av gårdene på denne måten.

Kirkegodset ble hovedsakelig samlet i den katolske tid i det 12. og 13. århundret. Med bakgrunn i Aslak Bolts jordebok fra 1434 finner en at kirken hadde hånd om 75 gårder, av et totalt antall på 87 bruk som er antallet i skattemanntallet fra 1520.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.


Interne lenker