WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kirkeårets inndeling

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk


Dominica I-IV adventus 1-4 søndag i advent
Festum Navitatis Domini 1.juledag
Festum Sti. Stephani 2.juledag
Festum Sti. Johannis Evangelistæ 3.juledag
Festum Novi Anni Nyttårsdag
Epiphania Domini Hellige tre konger (6.januar)
Dominica I-VI Post Epiphaniam 1-6 søndag etter hellig tre konger
Septuagesima 2.søndag før fastelaven
Sexagesima Søndag før fastelaven
Quinquagesima Fastelaven
Quadragesima 1.søndag i faste
Reminiscere 2.søndag i faste
Oculi 3.søndag i faste
Lætare 4.søndag i faste (midfaste)
Judica 5.søndag i faste
Palmarum Dominica Palmesøndag

Dies Coneæ domini Skjærtorsdag
Dies parasceves Langfredag
Pascha Dom. 1.påskedag
Quasi modo geniti 1.søndag etter påske
Misericordia Domini 2.søndag etter påske
Jubilate 3.søndag etter påske
Cantate 4.søndag etter påske
Rogate 5.søndag etter påske
Festum Ascensionis Domini Kristi himmelfartsdag
Exaudi 6.søndag etter påske
Pentecoste 1.pinsedag Trinitatis Dominica Trefoldighets søndag, søndag etter pinse
Dom. I-XXVII Post Trinitatis 1-27 søndag etter trefoldighet
        Feria I eller prima Søndag
Feria II eller secunda Mandag
Feria III eller tertia Tirsdag
Feria IV eller quatro Onsdag
Feria V eller quinta Torsdag
Feria VI eller sexta Fredag
Feria VII eller septima Lørdag
    Dies Dominica Søndag
Dies Lunae Mandag
Dies Martis Tirsdag
Dies Mercurii Onsdag
Dies Jovis Torsdag
Dies Veneris Fredag
Dies Salurni Lørdag
        Anno currentis inneværende år
anno futuris neste år
anno hujus dette år
anno preterito avvikte år
    actum dato for omtalt handling i dokument
datum dato for utferdigelse av dokument
    ejusdem anni, (ej.a.) samme år
ejusdem mensis, (ej.m.) samme måned
    publique absolution, (public abs.) syndstilgivelse ved offentlig skriftemål