WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Kastbrekka

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kart over Kastbrekka
Kastbrekken gravstøtte på Moholt kirkegård
Kastbrekka, gnr 87/1, Utleirvegen 138, ligger øst for Leira ved Kastbrekkåsen. Navnet kommer av verbet å kaste, sammensatt med brekka, dvs. et sted hvor man ruller tømmer utover en bratt skråning.

Gården er første gang nevnt i 1559 og var i 1647 Truls Hansens odel. I 1667 er gården oppført som Jens Friis odel, han var sønn av fogd Jens Friis på Tyholt som døde i 1662. I 1722 eies gården av enkefru Margrethe Frost, enke etter kjøpmann Christian Frost. Sønnen Petter Frost hadde gården til den i 1746 overtas av Bernt Mølmann. I 1760 kjøpes gården av Christian Hersleb, prost i Stod, han var gift med Elisabeth Marie Mølmann, datter av Bernt Mølmann. Hans Nissen som også eide Stubban Øvre, kjøpte Kastbrekka i 1763. Nissen selger gården til Ole Haldorsen i 1778, og dennes sønn Jon Olsen overtar i 1795.

Senere eiere er Jon Larsen Hagen fra 1809, John Nielsen fra 1820, dennes sønn John Johnsen i 1835. Dennes sønn Johan Joensen fra 1877, Ole K. Lesund fra 1899, Gunder E. Kulvik fra 1906, Mens A. Skjetne fra 1912, Rikard Wilhelmsen i 1924, fru Anna Dahl fra 1924 og Arnt L. Hølås fra 1925.

I 1948 blir Halvor Einarsen Grøseth (2.8.1901 i Rindalen - 16.11.1981 i Trondheim) eier av gården. Han var gift med Ingeborg Evensdatter Dønnem Romundstad (4.2.1901 i Sunnadalen- 05.08.1986 i Trondheim). Barn: Marit (9.7.1925-), Ella (12.2.1929-), Einar (30.8.1934-) , Gunvei (22.2.1943-).

2 av Strindas mest kjente malere John Kastbrekken og Paul Kastbrekken vokste opp på Kastbrekka.Da gården ble solgt i 1899 flyttet de til det som ble kalt Kastbrekkenstykket som det sto hus på. Senere ble det hetende Utleira 85/5. Malernes far er Johan Joensen nevnt foran.

Under den 2. verdenskrig brukte tyskerne kårstua på gården som fengsel for politiske fanger.

Kastbrekka

Widerøs flyfoto fra 1952. Kopi fra UBiT

Kastbrekka. Foto: Jan Habberstad

Kastbrekka 1. juledag 2008

Kastbrekka. Foto: Jan Habberstad

Kastbrekka sett fra nord i mai 2010

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon
  • 3. Gravminner i Norge