WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Karl Schøyen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Lektor Karl Schøyen, (14.8.1862 i Kongsvinger - 23.12.1926 i Oslo) var sønn av kjøbmann Halvor Schøyen og Caroline Nielsen. Ugift. S. blev student fra Hamar skole 1880, tok anneneksamen 1881, og matematisk-naturvidenskapelig lærereksamen 1887 med fagene matematikk og astronomi, fysikk og kjemi . Som mange andre fremragende norske skolemenn på den tid, begyndte han sin lærervirksomhet ved Aars og Voss' skole i Kristiania. Som student var han lærer ved denne skole i årene 1885- 87. Efter å ha tatt embedseksamen kom han i 1888 til Trondheim. Han var først knyttet til Trondhjems borgerlige Realskole; men i 1895 blev han adjunkt ved Trondheim katedralskole, og denne skole blev hans virkefelt hele resten av livet. I 1904 blev han overlærer, senere lektor. I denne stilling stod han til sin død. Han blev opnevnt til medlem av Undervisningsrådet i 1904, og beholdt dette hverv til han av helbredshensyn måtte si det fra sig kort far han døpde. Schøyen var en fortrinlig lærer. En av hans kolleger skriver om ham: " Han eide en disiplinerende evne som virket selvfølgelig, men aldri trykkende, og undervisningen var, som hans ferd ellers, samvittighetsfull , nøiaktig, rolig og klar, og hans vesen alltid fullt av elskverdighet. "

Høsten 1894 studerte han med offentlig stipendium matematikkundervisningens Illål og metodikk ved tyske skoler, og gav efter hjemkomsten en verdifull innberetning, somi er trykt i Katedralskolens årsberetning 1895- 96. Det er imidlertid særlig på fysikkundervisningens område at Schøyen har satt varige spor efter sig i den norske høiere skole. Efterat han var blitt medlem av Undervisningsrådet, tok han op arbeidet for å få innfort elevøvelser som et organisk ledd i fysikkundervisningen, og han banet derved veien for den modernisering av fysikk-, kjemi og biologiundervisningen som nu er gjennemfort. Efter en forestilling som Schøyen hadde sendt inn gjennem Undervisningsrådet, gav Kirke- og Undervisningsdepartementet i 1914 skolen tillatelse til å opta elevøvelser i fysikkundervisningen i middelskolen. Senere blev disse øvelser efter Schøyens forslag gjort obligatoriske. På Schøyens initiativ blev der holdt et par sommerkurser ved Norges tekniske Høiskole for skolenes fysikklærere.

Også utenfor skolen var Schøyen virksom. Han var medlem av direksjonen for Det kongelige norske Videnskabers Selskab og for den biologiske stasjon i Trondheim. Han var meget musikalsk og forsøkte sig med hell som komponist.


Kilde

  • 1. Jacob Helland - Norsk Biografisk leksikon